Community

Charities

Centrum Narovinu

Jsme hrdí na naši spolupráci s neziskovou organizací Centrum Narovinu, jejímž cílem je přispět ke zlepšení úrovně vzdělávání, zdravotní péče a životních podmínek v Africe. Přestože Centrum Narovinu v současnosti organizuje několik projektů rozvojové spolupráce, dohodli jsme se, že se zaměříme především na komunitní centrum "Ostrov naděje" (Island of Hope) na ostrově Rusinga na Viktoriině jezeře. Centrum bylo založeno v roce 2005 a v daném okamžiku jej tvoří domov pro opuštěné děti, mateřská a základní škola, vzdělávací středisko s knihovnou, počítačová místnost s přístupem k internetu, školní jídelna, úpravna vody, sanitární a hygienické zařízení a zdravotnické středisko s laboratoří a osmi lůžky. Mnohé z dětí, které zdejší školu navštěvují, jsou sirotci pocházející z nejrůznějších částí Keni. Další děti přicházejí z chudobou postižených vesnic v okolní oblasti. Centrum Narovinu zde od roku 2016 plánuje otevřít i střední školu. Jsme přesvědčeni, že existuje řada možností, jak naši vzájemnou spolupráci rozvíjet. Pracovníci Centra Narovinu docházejí do naší školy, aby se zde setkávali se studenty, zaměstnanci i rodiči a vedli zde orientační workshopy. Vzhledem k tomu, že jedním z našich cílů je i příprava studentů na život v globalizovaném světě, otevírá se zde široký prostor, ve kterém si mohou rozšířit své obzory formou účasti na rozličných dobročinných aktivitách a zapojením se do společných projektů. Srdečně Vám zveme, abyste navštívili webové stránky Centra Narovinu na: www.centrumnarovinu.cz

Read More

Domov Sue Ryder

Od roku 2014 udržujeme dobré vztahy s nadací Sue Ryder. Naši žáci a jejich rodiny pomáhají podporovat rezidenty v místním domově pro seniory v Praze 4. Vážíme si toho, že již celá řada našich studentů měla příležitost tento domov navštívit, strávit zde čas a z rozhovorů s obyvateli domova získat nové poznatky a zkušenosti. Každý rok pořádáme akci Shoe Box Appeal. Žáci ze třetího až šestého ročníku (Key Stage 2) napíší v hodinách českého jazyka dopisy, které pak vkládají do krabic od bot a ve kterých obyvatele domova požádají, aby jim vyprávěli o všem, co v životě zažili. Všichni žáci pak krabice před odesláním vyzdobí a naplní nejrůznějšími dobrotami. Obyvatelé domova i jejich opatrovníci mají z dopisů a dárků upřímnou radost, a našim žákům se tak dostává neocenitelné zkušenosti pramenící z podpory jejich místní komunity. Kromě toho pořádáme po celý rok řadu dobročinných akcí, které si organizují sami studenti a které se snaží získat pro domov další finanční prostředky. Podrobnější informace získáte kliknutím na odkaz níže. Sue Ryder Support us Jsme našim žákům a jejich rodinám nesmírně zavázáni a vděčni za štědrou podporu, kterou tomuto projektu věnují.

Read More

SOS DĚTSKÉ VESNIČKY

V Park Lane podporujeme také SOS dětské vesničky. V průběhu školního roku pořádáme diskotéky pro naše žáky a finanční prostředky získané z prodeje lístků zasíláme této organizaci. Tato charitativní organizace sídlí v Praze a poskytuje dětem zázemí, odbornou pomoc a širokou škálu služeb pro pěstounské rodiny s početnými sourozeneckými skupinami. Více informací naleznete zde.

Read More

Nadace Leontinka

Nadace Leontinka Nadace Leontinka pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením. Klade si za cíl umožnit těmto dětem maximální integraci do společnosti a zapojení do vzdělávacích, společenských a sportovních aktivit.Nadace rozděluje finanční prostředky a nepeněžité dary formou nejrůznějších projektů zaměřených na pomoc konkrétním institucím a dětem. Shromažďuje finanční prostředky zejména prostřednictvím příspěvků od partnerů, sponzorů a pořádáním charitativních akcí. Mezi hlavní náplň nadace Leontinka patří:

  • spolupráce se speciálními školami pro zrakově postižené děti, aby bylo možné pozvednout kvalitu jejich vzdělávání prostřednictvím nejrůznějších výukových pomůcek, vybavení a formou doprovodných aktivit;
  • přispívání na zvyšování úrovně specializovaných klinik, nemocnic, výcvikových středisek a dalších institucí, které poskytují pomoc zrakově postiženým dětem;
  • zvyšování dostupnosti specializovaných pomůcek, vybavení, technologií a výcvikových a léčebných programů;
  • spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi za účelem pomoci zrakově postiženým dětem;
  • informování veřejnosti o potřebách dětí se zrakovým postižením;
  • napomáhání rozvoje prevence zrakových onemocnění formou výzkumu a aplikace nových léčebných metod.

Read More