Jsme rádi, že se můžeme podělit o úspěch našeho nedávného Veletrhu výuky a vzdělávání. Tato akce byla nádhernou ukázkou profesního rozvoje učitelů uskutečněného v tomto roce a odhodlání našich učitelů poskytovat inovativní příležitosti k učení. Představila výsledky mezipředmětové spolupráce, badatelské cykly a sérii CPD zaměřenou na potřeby žáků. Zdůraznila naše trvalé úsilí o naplňování potřeb žáků prostřednictvím inovativních a efektivních výukových postupů.

Teaching and Learning Fair We are delighted to share the success of our recent Teaching and Learning Fair. This event was a wonderful showcase of the teacher-led professional development undertaken this year and the dedication of our teachers to provide innovative learning opportunities.

Oceňujeme účast a zapojení našich učitelů, kteří prokázali důležitost neustálého rozvoje a jsou pro naše žáky vzorem hodnoty celoživotního učení. Děkujeme všem zúčastněným za to, že se tato akce vydařila, a za vaše trvalé odhodlání dobře se učit v Park Lane.

Chas Beven, Marta Zajac, James Goodman