Letní semestr přináší směs hrdosti, štěstí a trochu smutku. Je to čas, kdy oslavujeme celoroční úspěchy a osobní úspěchy našich žáků a zaměstnanců, a také čas, kdy někteří učitelé a děti odchází a přesunují se do svého nového působiště. Loučení je vždy těžké, zvláště když ti, kteří odcházejí, byli slouho součástí naší školy. Přejeme jim i jejich rodinám krásné léto a vše nejlepší do budoucna !

Chci poděkovat každému z vás za podporu, kterou jste během tohoto roku věnovali svému dítěti a nám všem v Park Lane. Obrovský dík patří našim zaměstnancům – vedoucím, učitelům, pedagogickým partnerům a pomocnému personálu – za jejich tvrdou práci a obětavost. A samozřejmě zvláštní poděkování všem našim žákům za jejich úsilí a vytvoření úžasné atmosféry v Park Lane.

Přeji Vám všem krásné letní prázdniny!

Nicola Wardlaw
zástupkyně ředitele