Stipendijní program

Park Lane IB Diploma Programme stipendijní program nabízíme studentům středních škol, kteří odpovídají požadavkům pro zařazení do IB Diploma programu, který je zahájen ročníkem Year 12 (16-17 let). 

Termíny pro podání přihlášek do stipendijního programu IB DP jsou  

16. listopadu 2018 nebo
15. února 2019

Termíny přijímacího řízení pro kandidáty stipendijního programu IB DP jsou 

29. listopadu 2018 (pro studenty, kteří podají přihlášku do 16. listopadu) nebo
7. března 2019 (pro studenty, kteří podají přihlášku do 15. února)

Další informace

 • Potenciální kandidáti na stipendium podstoupí všestranně náročné výběrové řízení, které prověří jejich znalosti (angličtina, matematika) a dovednosti (logika, schopnost argumentace). Důležitým aspektem přijímacího procesu je též schopnost uchazeče prokázat, do jaké míry je schopen využít pedagogického přístupu a možností, jež mu Park Lane International School nabízí. Každý uchazeč následně podstoupí pohovor před výběrovou komisí vedenou ředitelem školy. Tato komise zároveň posuzuje a vyhodnocuje studijní výsledky daného uchazeče za poslední dva roky studií.
 • Každý uchazeč aspirující na to stát se součástí programu IB DP musí prokázat, že je připraven dostát vysokým nárokům, které na něj budou v průběhu tohoto programu kladeny.
 • Všichni uchazeči o stipendium musí absolvovat vstupní testy z anglického jazyka, matematiky a studijních předpokladů, a dále musí doložit svá vysvědčení a motivační dopis.
 • Udělení stipendia bude zváženo v případě, že kandidáti dosáhnou vynikajících výsledků ve vstupních testech. Stejně bude postupováno také u studentů, kteří jsou schopni prokázat úspěch v programu IGCSE, GCSE nebo jejich ekvivalentu v rámci jiného školního systému.

Pro více informací kontaktujte Karolínu Schreiberovou na  tel: +420 603 489 369 nebo:
karolina.schreiberova@parklane-is.com

Náš partner stipendijního fondu:


Facebook
G+
Twitter
Gmail
Pinterest

Branch

This value should not be empty.

Starting date

This value should not be empty.

Student

First Name

This value should not be empty.

Last Name

This value should not be empty.

Gender

This value should not be empty.

Address

This value should not be empty.

Nationality

This value should not be empty.

Date of Birth

This value should not be empty.

Birth ID

Passport ID

Health Insurance

 

At School my child will be called

Spoken languages

This value should not be empty.

Health Information

Please specify all health informations or medical conditions (allergies, injuries, illnes etc.) which could be
important to us:

Could not submit the form. Please make sure the form is filed correctly.

IB DP Scholarship Programme at Park Lane

Winter shows at Primary

News, views & events

ico_arrow

Contacts

 
 

Useful links

 • Prague 1
 • Park Lane International School
 • Valdštejnská 151/6a 
 • 118 01 Praha - Malá Strana
 • IČO 284 655 98
 • Prague 6
 • Park Lane International School
 • Norbertov 3
 • 162 00 Praha 6 - Střešovice
 • IČO 284 655 98


 • Prague 5
 • Nessie English Preschool
 • Nad Bertramkou 10
 • 150 00 Praha 5 - Smíchov
 • IČO 275 68 628
ico_search
ico_arrow