Model Organizace spojených národů

MUN představuje simulaci práce v OSN. Studenti z nejrůznějšího kulturního i společenského zázemí se při zasedáních a konferencích setkávají v diskuzích nad aktuálními problémy současného světa; delegáti jsou vedeni k samostatnému výzkumu otázek týkajících se lidských práv, bezpečnosti, ekonomiky a vzdělávání. Celou konferenci si vedou studenti sami a probíhá tedy výhradně v režii teenagerů. Modelového OSN se účastní tisíce studentů základních, středních i vysokých škol, což vyžaduje nejen významný podíl vlastního výzkumu, ale klade i vysoké nároky na rétorické, diskuzní i písemné dovednosti účastníků, na jejich schopnosti kritického myšlení, schopnosti týmové spolupráce a vůdčí schopnosti.

Počínaje školním rokem 2015-16 se také studenti Park Lane (12+) začali pravidelně účastnit modelových konferencí OSN. Za poslední tři roky jsme dosáhli obrovských úspěchů a nasbírali spoustu zkušeností, díky kterým se můžeme zase posunout o krok dále. 

Konference PLISMUN'21 se musela přizpůsobit novým okolnostem současnosti. Vzhledem k pandemii COVID-19 je PLISMUN'21 vůbec první online konferencí Park Lane. Pomocí kombinace online médií si PLISMUN klade za cíl zapojit delegáty online stejně aktivně jako minulé konference tváří v tvář. Na třídenní konferenci se přihlásili delegáti z celého světa a odborníci i nováčci se bok po boku budou společně pokoušet řešit nejpalčivější otázky moderního společnosti.
Tématem PLISMUN'21 je „Rovnoprávnost ve světě “, což je více než příhodné téma pro tento rok. Na konferenci působí celkem 6 výborů (SC, HSC, HRC, Legal, UN Women a WHO), z nichž každý se bude zabývat jedním z řady nastolených témat, od „Řešení blízkovýchodního konfliktu mezi Íránem a Saúdskou Arábií“ po „Boj proti diskriminaci v Jižní Africe po pádu apartheidu“. Velký zájem pochopitelně vzbudila Světová zdravotnická organizace vzhledem k nabízeným velmi relevantním diskuzím, jako například „Zajištění široké dostupnosti lékařského vybavení nezbytného k úspěšné prevenci a zamezení propuknutí nemocí“. 

Tím, že se Park Lane na aktivitách modelové OSN podílí, tak dále naplňuje náš cíl vychovávat vynalézavé a zodpovědné občany dnešního globalizovaného světa. Věříme, že díky znalostem a schopnostem, které jsme nastřádali na MUN konferencích v posledních letech, vysíláme naše studenty tím správným směrem vstříc životním úspěchům.

Facebook
G+
Twitter
Gmail
Pinterest

Branch

This value should not be empty.

Starting date

This value should not be empty.

Student

First Name

This value should not be empty.

Last Name

This value should not be empty.

Gender

This value should not be empty.

Address

This value should not be empty.

Nationality

This value should not be empty.

Date of Birth

This value should not be empty.

Birth ID

Passport ID

Health Insurance

 

At School my child will be called

Spoken languages

This value should not be empty.

Health Information

Please specify all health informations or medical conditions (allergies, injuries, illnes etc.) which could be
important to us:

Could not submit the form. Please make sure the form is filed correctly.

Open Day on 18th October

Interview with Jakub S about applying to Oxford University

News, views & events

ico_arrow

Contacts

 
 

Useful links

 • Prague 1
 • Park Lane International School
 • Valdštejnská 151/6a 
 • 118 01 Praha - Malá Strana
 • IČO 284 655 98
 • Prague 6
 • Park Lane International School
 • Norbertov 3
 • 162 00 Praha 6 - Střešovice
 • IČO 284 655 98


 • Prague 5
 • Nessie English Preschool
 • Nad Bertramkou 10
 • 150 00 Praha 5 - Smíchov
 • IČO 275 68 628
ico_search
ico_arrow