Akreditace, členství a partneři

RADA BRITSKÝCH MEZINÁRODNÍCH ŠKOL

Park Lane International School je akreditovaným členem Rady britských mezinárodních škol (COBIS). Z tohoto důvodu tedy splňujeme i britské vládní standardy pro britské školy v zahraničí (BSO). Náš akreditovaný statut byl opakovaně potvrzen Radou COBIS v návaznosti na vysoce úspěšnou kontrolu Nezávislým školským inspektorátem (ISI), která proběhla v březnu 2018.

Podrobnější informace o Radě britských mezinárodních škol COBIS naleznete na  www.cobis.org.uk.

Cambridgské mezinárodní zkoušky (CAIE)

Cambridge Assessment International Education (CAIE), spadající pod Universitu Cambridge, nabízí světově proslulé vzdělávací programy a rozsáhlé spektrum mezinárodních zkoušek uznávaných předními univerzitami po celém světě. Park Lane s radostí oznamuje, že i ona nyní nese označení Cambrigde International School, a může tak studentům Year 10 a Year 11 (Key Stage 4) poskytovat široké a pestré kurikulum Cambrigde IGCSE.

Podrobnější informace o CAIE naleznete na: www.cambridgeinternational.org

Park Lane International School byla zařazena mezi školy, které získaly oprávnění nabízet svým studentům program zakončený mezinárodně uznávanou zkouškou IB Diploma Programme.

Program IB Diploma (IB DP) je akademicky náročný a vyvážený vzdělávací program se závěrečnými zkouškami, které připravují studenty ve věku 16 až 19 let na úspěšné přijetí na univerzity a na další úspěšný život.Tím, že se Park Lane International School zařadila mezi IB World Schools, tj. školy, které nabízejí IB DP, se zároveň stává součástí společenství škol fungujícího v celosvětovém měřítku. Jedna z hlavních idejí prostupujících toto společenství je snaha vychovávat ze svých studentů uvědomělé, ale také ohleduplné jedince, kteří budou připraveni vybudovat si svou vlastní úspěšnou budoucnost a kteří budou zároveň přispívat k tomu, aby byl svět kolem nás harmoničtějším a mírumilovnějším místem pro život.

Park Lane International School najdete také na webových stránkách IBO.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povoluje plnění povinné školní docházky zahraniční škole zřízené na území České republiky s názvem Park Lane International School.

Rozhodnutí o povolení naleznete zde.


International Association of Physics Students: (iaps)

Park Lane is a member with the Independent Association of Prep Schools (IAPS). This is a UK based association founded in 1892 with over 670 of the world's leading prep schools in membership, delivering excellent standards of education and care.

For Parents, whether you are looking for an international school, day or boarding, one with a particular religious affiliation or one that provides special educational provision and facilities, there is an IAPS school for you. IAPS is a kitemark of quality.

For Schools, IAPS represents world class Headteachers who lead exceptional schools. It is an association that provides professional and personal support to Headteachers and their staff teams.

image

RADA NEZÁVISLÝCH ŠKOL

Park Lane International School je členem Rady nezávislých škol (ISC).

Podrobnější informace o ISC naleznete na www.isc.co.uk.


image

INSPEKTORÁT NEZÁVISLÝCH ŠKOL

Po úspěšné žádosti o udělení oprávnění IB Diploma Programme se Park Lane International School oficiálně stala IB World School od 1. února 2018 a první skupina studentů programu IB Diploma Programme začne studovat v září.

Park Lane International School jako akreditovaný člen COBIS prošla v březnu 2018 nejnovější inspekci BSO (British Overseas Schools), čímž dosáhla úplného souladu s novým rámcem inspekcí BSO. V inspekční zprávě je kvalita výuky, úspěchů a osobního rozvoje žáků Park Lane označována za vynikající.

Zde si můžete stáhnout celou zprávu ISI.


image

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ

Park Lane International School byla uznána Ministerstvem školství Velké Británie a bylo jí přiděleno jedinečné identifikační číslo v rámci národního referenčního systému škol Edubase, čímž se škole dostalo oficiálního uznání. Toto číslo je 137803-6010.
K tomu, aby byla britská škola působící v zahraničí uznána ministerstvem školství, musí mít k dispozici inspekční zprávu, která prokazuje, že její výsledky ve všech sledovaných standardech jsou minimálně uspokojivé. Toto hodnocení odpovídá standardům požadovaným k potvrzení registrace pro školská zařízení v Anglii. Naše škola obdržela hodnocení "vynikající", a to ve všech oblastech, tedy v oblasti výuky, vedení a řízení, podmínek pro studenty a zdraví a bezpečnosti.

Česká školní inspekce

Protokol o kontrole dodržování právních předpisů ze dne 22.5.2015 naleznete zde.

Podrobnější informace o České školní inspekci naleznete na  www.csicr.cz/en.


image

BRITSKÁ OBCHODNÍ KOMORA V ČESKÉ REPUBLICE

Podrobnější informace naleznete na www.britishchamber.cz.

image

AMERICKÁ OBCHODNÍ KOMORA V ČESKÉ REPUBLICE

Podrobnější informace naleznete na www.amcham.cz.

Centrum profesionálního vzdělávání – Praha

Podrobnější informace naleznete na www.cplp.eu.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s International Award) je jedno z nejprestižnějších světových ocenění, které je určeno pro mládež. Udělení ceny je skloubením praktických dovedností a zkušeností, které napomáhají vytvářet zapálené světové občany.

Více informací naleznete zde.


Náš partner stipendijního programu je Teekanne.

Prague English Football School - www.pefs.cz

PEFS dlouhodobě nabízí sportovní kroužky v Park Lane International School. Poskytuje zábavný a aktivní fotbal v angličtině pro rodilé mluvčí i česky hovořící chlapce a dívky ve věku 3-16 let.


Facebook
G+
Twitter
Gmail
Pinterest

Branch

This value should not be empty.

Starting date

This value should not be empty.

Student

First Name

This value should not be empty.

Last Name

This value should not be empty.

Gender

This value should not be empty.

Address

This value should not be empty.

Nationality

This value should not be empty.

Date of Birth

This value should not be empty.

Birth ID

Passport ID

Health Insurance

 

At School my child will be called

Spoken languages

This value should not be empty.

Health Information

Please specify all health informations or medical conditions (allergies, injuries, illnes etc.) which could be
important to us:

Could not submit the form. Please make sure the form is filed correctly.

Open Day on 18th October

Interview with Jakub S about applying to Oxford University

News, views & events

ico_arrow

Contacts

 
 

Useful links

 • Prague 1
 • Park Lane International School
 • Valdštejnská 151/6a 
 • 118 01 Praha - Malá Strana
 • IČO 284 655 98
 • Prague 6
 • Park Lane International School
 • Norbertov 3
 • 162 00 Praha 6 - Střešovice
 • IČO 284 655 98


 • Prague 5
 • Nessie English Preschool
 • Nad Bertramkou 10
 • 150 00 Praha 5 - Smíchov
 • IČO 275 68 628
ico_search
ico_arrow