Poslání školy

V Park Lane International School poskytujeme náročný akademický program a takové vzdělávací prostředí, které ve studentech podporuje rozvoj přemýšlivého, zvídavého a nestranného přístupu k vlastnímu vzdělávání, ale i k širší školní komunitě.

Věříme, že každý mladý člověk má právo na šťastný, bezpečný a produktivní život, a podporujeme zásadový, starostlivý a vnímavý přístup pro jeho dosažení.

Uvědomujeme si, že v dnešním, neustále se vyvíjejícím světě jdou mladí lidé vstříc budoucnosti, která je zcela nevyzpytatelná. Věříme, že až naši studenti opustí brány naší školy, setkají se s profesemi, které dnes ještě vůbec neexistují, a s technologiemi, jež dosud nebyly vynalezeny. Pokud tedy mají v tomto světě v následujících desetiletích uspět, prosperovat a přežít, musí být vnitřně nastaveni tak, aby se orientovali v otázkách globálních problémů a dokázali se vnímavě vcítit do jiných kultur. 


Cíle a profil našeho studenta

V souladu s profilem IB studenta usilujeme o vytvoření a trvalé udržení takového prostředí, v němž jsou naši studenti: 

 • úspěšní ve studiu
 • pilní a zvídaví 
 • uctiví a empatičtí
 • ochotní a spolupracující
 • čestní a spolehliví
 • schopní efektivně využívat moderní technologie
 • vnímaví k otázkám a problémům životního prostředí
 • inovativní a zodpovědní občané globalizovaného světa

Naši studenti jsou:

 • uctiví
 • zodpovědní
 • nápadití a důmyslní
 • vytrvalí
 • čelí výzvám

 

Facebook
G+
Twitter
Gmail
Pinterest

Branch

This value should not be empty.

Starting date

This value should not be empty.

Student

First Name

This value should not be empty.

Last Name

This value should not be empty.

Gender

This value should not be empty.

Address

This value should not be empty.

Nationality

This value should not be empty.

Date of Birth

This value should not be empty.

Birth ID

Passport ID

Health Insurance

 

At School my child will be called

Spoken languages

This value should not be empty.

Health Information

Please specify all health informations or medical conditions (allergies, injuries, illnes etc.) which could be
important to us:

Could not submit the form. Please make sure the form is filed correctly.

Open Day on 18th October

Interview with Jakub S about applying to Oxford University

News, views & events

ico_arrow

Contacts

 
 

Useful links

 • Prague 1
 • Park Lane International School
 • Valdštejnská 151/6a 
 • 118 01 Praha - Malá Strana
 • IČO 284 655 98
 • Prague 6
 • Park Lane International School
 • Norbertov 3
 • 162 00 Praha 6 - Střešovice
 • IČO 284 655 98


 • Prague 5
 • Nessie English Preschool
 • Nad Bertramkou 10
 • 150 00 Praha 5 - Smíchov
 • IČO 275 68 628
ico_search
ico_arrow