Český program

Absolvent českého programu na Park Lane International School má rád český jazyk a chápe, že mu čeština otevírá další dveře do budoucího života. V průběhu moderně pojatého vzdělávání rozvíjí svůj pozitivní vztah k české zemi, její historii a kultuře. Precizní znalost českého jazyka, dějepisu i zeměpisu je součástí jeho identity, kterou aktivně a s jistotou prezentuje slovem i písmem.

Úspěšný student českého programu si dokáže vybrat knihu, se zaujetím ji přečíst a doporučit ostatním. Zvládne efektivně používat české zdroje informací a o své znalosti a dovednosti se neváhá podělit se svými spolužáky či dalšími členy širší školní komunity.

Vzdělávání v českém programu nechápe absolvent jako temný les plný gramatických a pravopisných pravidel, ale jako proces obohacení sebe sama a svého okolí. Vzdělávání v jazyce rozumí jako nástroji k dosažení vyšších cílů, jako například otevřenou cestu k vyššímu vzdělání v českém jazyce. Nebojí se chyb, ale využívá je k dalšímu rozvíjení sebe sama.

Absolvent českého programu chápe, že se neučí primárně pro rodiče, učitele, známky či univerzitu, ale především pro sebe, svůj rozvoj a je připraven a chce se vzdělávat po celý život.

Program pro české žáky

 • Začíná již ve třídě Reception (děti ve věku 4 – 5 let).
 • Pokrývá povinnou 9-ti letou školní docházku (Y2 až Y10).
 • Žáci české národnosti jsou od třídy Year 2 formálně zaregistrováni v české základní škole, kde průběžně skládají srovnávací zkoušky z předepsaných předmětů. Rodiče mají možnost zvolit pro své dítě českou kmenovou školu dle vlastního výběru.
 • Na prvním stupni se žáci učí český jazyk, prvouku, matematiku a vlastivědu. Na druhém stupni český jazyk, zeměpis a dějepis.
 • V Year 11 mají studenti možnost složit zkoušku IGCSE z českého jazyka.
 • V Year 12 a 13 si v rámci studia IB Diploma Programme mohou zvolit předmět Czech literature.

Program pro cizince

 • Začíná již od třídy Reception (děti ve věku 4 – 5 let).
 • Výuka probíhá na prvním stupni dvakrát týdně a na druhém stupni až třikrát týdně.
 • Kromě zvládnutí základů jazyka se zaměřujeme na to, aby žáci získali znalosti o historii, kultuře a důležitých reáliích České republiky.

Pro více informací prosím kontaktujte Jolanu Hanusovou (Secondary) nebo Jana Prucka (Primary) 


Facebook
G+
Twitter
Gmail
Pinterest

Branch

This value should not be empty.

Starting date

This value should not be empty.

Student

First Name

This value should not be empty.

Last Name

This value should not be empty.

Gender

This value should not be empty.

Address

This value should not be empty.

Nationality

This value should not be empty.

Date of Birth

This value should not be empty.

Birth ID

Passport ID

Health Insurance

 

At School my child will be called

Spoken languages

This value should not be empty.

Health Information

Please specify all health informations or medical conditions (allergies, injuries, illnes etc.) which could be
important to us:

Could not submit the form. Please make sure the form is filed correctly.

Open Day on 18th October

Interview with Jakub S about applying to Oxford University

News, views & events

ico_arrow

Contacts

 
 

Useful links

 • Prague 1
 • Park Lane International School
 • Valdštejnská 151/6a 
 • 118 01 Praha - Malá Strana
 • IČO 284 655 98
 • Prague 6
 • Park Lane International School
 • Norbertov 3
 • 162 00 Praha 6 - Střešovice
 • IČO 284 655 98


 • Prague 5
 • Nessie English Preschool
 • Nad Bertramkou 10
 • 150 00 Praha 5 - Smíchov
 • IČO 275 68 628
ico_search
ico_arrow