Proces přijímacího řízení

Základní škola

První kontakt: Rodiče jsou požádáni o poskytnutí potřebných informací, jako je datum narození dítěte a požadovaný nástup do školy (telefonicky, e-mailem nebo osobně).

Návštěva školy: Jakmile jsou tyto informace poskytnuty, budou rodiče pozváni do školy, ideálně v doprovodu svého dítěte/dětí. V rámci této návštěvy jim bude nabídnuto i setkání s učiteli, pracovníkem zodpovědným za registraci nových žáků, ředitelem základní školy nebo jeho zástupcem, a vedoucím učitelem českého programu (týká se rodičů českých dětí, které mají nastoupit do druhého až šestého ročníku).

Podání přihlášky: Po návštěvě školy mohou být rodiče vyzváni, aby formálně požádali o přijetí svého dítěte/dětí ke studiu.


Proces přihlášení je následující:  Rodiče vyplní on-line přihlášku. U dětí, které začaly plnit povinnou školní docházku, je nutné přiložit kopie všech školních vysvědčení z předchozích let.  Dále je nutné v relevantních případech poskytnout kontaktní informace na školu, kterou Vaše dítě v současnosti navštěvuje, a písemný souhlas s tím, že uvedená škola může být požádána o poskytnutí referencí.

Posouzení: Každý uchazeč o přijetí ke studiu bude posouzen na základě vstupních požadavků pro danou věkovou hranici (Key Stage). Podrobnější informace o podmínkách přijetí naleznete v části Podmínky přijetí ke studiu.

Po ukončení potřebných hodnocení a zkušebních dnů (pokud to bude shledáno nezbytným) budou rodiče pozváni na krátkou informační schůzku s ředitelkou základní školy nebo jejím zástupcem. Na schůzce budou projednány všechny podrobnosti ohledně nabídky studijního místa.

Nabídka studijního místa: Po obdržení všech hodnocení, vysvědčení a referencí se škola rozhodne, zdali uchazeči o studium nabídne místo. Rodiče obdrží od ředitelky základní školy dopis, ve kterém je informuje o výsledku a všech podmínkách souvisejících s uvedenou nabídkou studijního místa.

Přijímací řízení na střední školu

Rodiče dětí, které mají zájem ucházet se o místo v naší škole, by měli věnovat pozornost následujícím informacím. Kromě prověření znalostí uchazečů je u přijímacího řízení kladen zvláštní důraz na prověření potenciálu dětí úspěšně se začlenit do našeho vzdělávacího programu a jejich vlohám dále rozvíjet hodnoty, které Park Lane vyznává. V této souvislosti jsou tak posuzovány nejen studijní výsledky uchazeče, ale také jeho mimoškolní aktivity a dosavadní absolvované vzdělání.

Průběh přijímacího řízení

První fáze přijímacího řízení se skládá z následujících částí:

 • Online CEM test
 • Test z anglického jazyka
 • Test z českého jazyka

Po úspěšném absolvování testové části přijímacího řízení budou studenti pozváni na tzv. zkušební den, v rámci kterého si vyzkouší jednotlivé hodiny odpovídající jejich případnému zařazení v dalším školním roce. Kromě výše uvedeného absolvují žáci také pohovor s ředitelem školy. Pro tuto fázi řízení je potřeba předložit následující dokumenty:

 • Vysvědčení za poslední 2 školní roky (včetně současného započatého školního roku)
 • Online vyplněný registrační formulář
 • Zpráva třídního učitele, příp. doporučující dopis ředitele školy


Zápisné

Před zahájením procesu přijímacího řízení je potřeba, aby rodiče uchazečů zaplatili zápisné ve výši 10 000 Kč. Zápisné je splatné do 1 měsíce od podpisu smlouvy a je vratné pouze v případě, že škola nenabídne dítěti místo ve třídě odpovídající věkové kategorie.

Kontakt

Karolína Schreiberová
PR & Admissions Officer
E-mail: karolina.schreiberova@parklane-is.com
Telefon: +420 603 489 369
Adresa: Park Lane International School, Valdštejnská 151, Praha 1 – Malá Strana, 118 00, ČRFacebook
G+
Twitter
Gmail
Pinterest

Branch

This value should not be empty.

Starting date

This value should not be empty.

Student

First Name

This value should not be empty.

Last Name

This value should not be empty.

Gender

This value should not be empty.

Address

This value should not be empty.

Nationality

This value should not be empty.

Date of Birth

This value should not be empty.

Birth ID

Passport ID

Health Insurance

 

At School my child will be called

Spoken languages

This value should not be empty.

Health Information

Please specify all health informations or medical conditions (allergies, injuries, illnes etc.) which could be
important to us:

Could not submit the form. Please make sure the form is filed correctly.

October Activity Days

Book Fair at Park Lane

News, views & events

ico_arrow

Contacts

 
 

Useful links

 • Prague 1
 • Park Lane International School
 • Valdštejnská 151/6a 
 • 118 01 Praha - Malá Strana
 • IČO 284 655 98
 • Prague 6
 • Park Lane International School
 • Norbertov 3
 • 162 00 Praha 6 - Střešovice
 • IČO 284 655 98


 • Prague 5
 • Nessie English Preschool
 • Nad Bertramkou 10
 • 150 00 Praha 5 - Smíchov
 • IČO 275 68 628
ico_search
ico_arrow