Charita

Centrum Narovinu

Jsme hrdí na naši spolupráci s neziskovou organizací Centrum Narovinu, jejímž cílem je přispět ke zlepšení úrovně vzdělávání, zdravotní péče a životních podmínek v Africe.

Přestože Centrum Narovinu v současnosti organizuje několik projektů rozvojové spolupráce, dohodli jsme se, že se zaměříme především na komunitní centrum "Ostrov naděje" (Island of Hope) na ostrově Rusinga na Viktoriině jezeře. Centrum bylo založeno v roce 2005 a v daném okamžiku jej tvoří domov pro opuštěné děti, mateřská a základní škola, vzdělávací středisko s knihovnou, počítačová místnost s přístupem k internetu, školní jídelna, úpravna vody, sanitární a hygienické zařízení a zdravotnické středisko s laboratoří a osmi lůžky.

Mnohé z dětí, které zdejší školu navštěvují, jsou sirotci pocházející z nejrůznějších částí Keni. Další děti přicházejí z chudobou postižených vesnic v okolní oblasti. Centrum Narovinu zde od roku 2016 plánuje otevřít i střední školu.

Jsme přesvědčeni, že existuje řada možností, jak naši vzájemnou spolupráci rozvíjet. Pracovníci Centra Narovinu docházejí do naší školy, aby se zde setkávali se studenty, zaměstnanci i rodiči a vedli zde orientační workshopy.

Vzhledem k tomu, že jedním z našich cílů je i příprava studentů na život v globalizovaném světě, otevírá se zde široký prostor, ve kterém si mohou rozšířit své obzory formou účasti na rozličných dobročinných aktivitách a zapojením se do společných projektů. Srdečně Vám zveme, abyste navštívili webové stránky Centra Narovinu na: www.centrumnarovinu.cz

Nadace Leontinka

Nadace Leontinka pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením. Klade si za cíl umožnit těmto dětem maximální integraci do společnosti a zapojení do vzdělávacích, společenských a sportovních aktivit.

Nadace rozděluje finanční prostředky a nepeněžité dary formou nejrůznějších projektů zaměřených na pomoc konkrétním institucím a dětem.

Shromažďuje finanční prostředky zejména prostřednictvím příspěvků od partnerů, sponzorů a pořádáním charitativních akcí.
Mezi hlavní náplň nadace Leontinka patří:

 • spolupráce se speciálními školami pro zrakově postižené děti, aby bylo možné pozvednout kvalitu jejich vzdělávání prostřednictvím nejrůznějších výukových pomůcek, vybavení a formou doprovodných aktivit;
 • přispívání na zvyšování úrovně specializovaných klinik, nemocnic, výcvikových středisek a dalších institucí, které poskytují pomoc zrakově postiženým dětem;
 • zvyšování dostupnosti specializovaných pomůcek, vybavení, technologií a výcvikových a léčebných programů;
 • spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi za účelem pomoci zrakově postiženým dětem;
 • informování veřejnosti o potřebách dětí se zrakovým postižením;
 • napomáhání rozvoje prevence zrakových onemocnění formou výzkumu a aplikace nových léčebných metod.

Domov Sue Ryder

Od roku 2014 udržujeme dobré vztahy s nadací Sue Ryder. Naši žáci a jejich rodiny pomáhají podporovat rezidenty v místním domově pro seniory v Praze 4. Vážíme si toho, že již celá řada našich studentů měla příležitost tento domov navštívit, strávit zde čas a z rozhovorů s obyvateli domova získat nové poznatky a zkušenosti.

Každý rok pořádáme akci Shoe Box Appeal. Žáci ze třetího až šestého ročníku (Key Stage 2) napíší v hodinách českého jazyka dopisy, které pak vkládají do krabic od bot a ve kterých obyvatele domova požádají, aby jim vyprávěli o všem, co v životě zažili. Všichni žáci pak krabice před odesláním vyzdobí a naplní nejrůznějšími dobrotami.

Obyvatelé domova i jejich opatrovníci mají z dopisů a dárků upřímnou radost, a našim žákům se tak dostává neocenitelné zkušenosti pramenící z podpory jejich místní komunity.

Kromě toho pořádáme po celý rok řadu dobročinných akcí, které si organizují sami studenti a které se snaží získat pro domov další finanční prostředky.

Podrobnější informace získáte kliknutím na odkaz níže.
Sue Ryder Support us

Jsme našim žákům a jejich rodinám nesmírně zavázáni a vděčni za štědrou podporu, kterou tomuto projektu věnují.

V Park Lane podporujeme také SOS dětské vesničky. V průběhu školního roku pořádáme diskotéky pro naše žáky a finanční prostředky získané z prodeje lístků zasíláme této organizaci.
Tato charitativní organizace sídlí v Praze a poskytuje dětem zázemí, odbornou pomoc a širokou škálu služeb pro pěstounské rodiny s početnými sourozeneckými skupinami.

Více informací naleznete zde.
Facebook
G+
Twitter
Gmail
Pinterest

Branch

This value should not be empty.

Starting date

This value should not be empty.

Student

First Name

This value should not be empty.

Last Name

This value should not be empty.

Gender

This value should not be empty.

Address

This value should not be empty.

Nationality

This value should not be empty.

Date of Birth

This value should not be empty.

Birth ID

Passport ID

Health Insurance

 

At School my child will be called

Spoken languages

This value should not be empty.

Health Information

Please specify all health informations or medical conditions (allergies, injuries, illnes etc.) which could be
important to us:

Could not submit the form. Please make sure the form is filed correctly.

Open Day on 18th October

Interview with Jakub S about applying to Oxford University

News, views & events

ico_arrow

Contacts

 
 

Useful links

 • Prague 1
 • Park Lane International School
 • Valdštejnská 151/6a 
 • 118 01 Praha - Malá Strana
 • IČO 284 655 98
 • Prague 6
 • Park Lane International School
 • Norbertov 3
 • 162 00 Praha 6 - Střešovice
 • IČO 284 655 98


 • Prague 5
 • Nessie English Preschool
 • Nad Bertramkou 10
 • 150 00 Praha 5 - Smíchov
 • IČO 275 68 628
ico_search
ico_arrow