MyConcern je bezpečný a důvěryhodný ochranný software, který používají školy a vysoké školy ve Spojeném království i po celém světě k zaznamenávání, hlášení a správě celé škály problémů týkajících se ochrany, pastorace a dobrých životních podmínek.