Nadace Leontinka

Nadace Leontinka pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením. Klade si za cíl umožnit těmto dětem maximální integraci do společnosti a zapojení do vzdělávacích, společenských a sportovních aktivit.Nadace rozděluje finanční prostředky a nepeněžité dary formou nejrůznějších projektů zaměřených na pomoc konkrétním institucím a dětem.

Shromažďuje finanční prostředky zejména prostřednictvím příspěvků od partnerů, sponzorů a pořádáním charitativních akcí.
Mezi hlavní náplň nadace Leontinka patří:

  • spolupráce se speciálními školami pro zrakově postižené děti, aby bylo možné pozvednout kvalitu jejich vzdělávání prostřednictvím nejrůznějších výukových pomůcek, vybavení a formou doprovodných aktivit;
  • přispívání na zvyšování úrovně specializovaných klinik, nemocnic, výcvikových středisek a dalších institucí, které poskytují pomoc zrakově postiženým dětem;
  • zvyšování dostupnosti specializovaných pomůcek, vybavení, technologií a výcvikových a léčebných programů;
  • spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi za účelem pomoci zrakově postiženým dětem;
  • informování veřejnosti o potřebách dětí se zrakovým postižením;
  • napomáhání rozvoje prevence zrakových onemocnění formou výzkumu a aplikace nových léčebných metod.