Ve čtvrtek 20.10. navštívili studenti češtiny z y12 a y13 moderní interpretaci řeckého dramatu Antigona. Divadelní hra se odehrávala v divadle Komedie, a byla uvedena v koprodukci s divadlem Drak. Autorská inscenace nám všem pomohla osvěžit paměť obsahu hry, a zároveň obohatila Sofoklovu hru o moderní hudbu a humor.

On Thursday 20.10. Czech students from Y12 and Y13 visited a modern interpretation of the Greek drama Antigone. The performance took place at the Komedie Theater and was a co-production with the Drak Theater. The author’s production helped us all refresh our memory of the contents of the play, and at the same time enriched Sophocles’ play with modern music and humor.

 

Berenika N., Y12