Media Highlights

Parent-and-toddler groups help expats in Prague build community

Read article

Acclaimed authors write new “chapter” in education for Prague-based international school

Read article

Proč mít mezinárodní maturitu? Otevřela nám dveře, říkají studentky prestižních univerzit

Read article

Z Česka do New Haven. Student Yale Jan Vacek popisuje, jak oslnit světové univerzity

Read article

Otevřený stipendijní program s mezinárodním zázemím

Read article