Protokol o kontrole dodržování právních předpisů ze dne 22.5.2015 naleznete zde.

For more information about Česká školní inspekce visit  www.csicr.cz/en.