Y10 P students visited The Speech of the Poster exhibition, which maps the period between the two world wars, which we have been exploring in Czech history. The posters are divided into 3 sections – art, advertising, and ideology. Students had the opportunity to follow the development of graphic design as an artistic, historical artefact and to reflect on its impact and influence on society. Posters are an integral part of the research history books we work with.

The exhibition is complemented by film excerpts – footage of cinema pioneer Jan Krizenecki’s 1898 film about a poster gluer.

Read some of the comments by the students who visited the exhibition:

Výstava řeč plakátů mě velice zaujala. Líbilo se mi, jak byly plakáty rozděleny na různá období a co plakáty zobrazovaly. Také mi přišlo zajímavé vidět, jak se proměňovali styly a zaměření plakátů. Na výstavě byla dvě plátna. Na jednom z nich se promítala groteska o tom, jak se lepily plakáty. Na druhém se promítaly plakátovací místa, převážně z Prahy v počátku 20. století. Budova, ve které se výstava nacházela, měla velice krásný interiér. Na malby na stěnách a stropy byly bohatě vyzdobené. Nejvíce se mi ale líbila vitráž, která se nacházela u vchodu na výstavu plakátů. 

Sofia B., Y10

V úterý 28.března jsem byla na výstavě Řeč plakátů. Plakáty byly rozděleny podle stylu nebo doby daného díla. Ukázala se díla až od konce 19. století a dále. Nejvíce se mi líbil ručně psaný a malovaný dílo od Josefa Čapka – Ecole de Paris. To bylo zaměřené na typografii.

Rozálie K., Y10