Loňský rok venkovním kolektivním aktivitám a školním výletům pranic nepřál. A protože se vlastivěda v Y5 jako nový předmět těší velké oblibě, jsme rádi, že jsme mohli po dlouhé době vyrazit objevovat historická místa našeho hlavního města. Cílem byl pro čtvrťáky bájný vrch Vyšehrad, kde měly třídy v prostorách Starého purkrabství příležitost zhlédnout představení Libuše.

Dějstvím provázeli líní a lstiví Chrudoš a Šťáhlava, kteří dětem postupně připomněli všechny významné postavy bájných dějin. A nejen to – sama kněžna Libuše na závěr slíbila, že ten, kdo prokáže odvahu a sílu, skvělou spolupráci a dokonce věštecké schopnosti, bude odměněn pokladem. A tak se daly týmy dětí do plnění úkolů, které byly nachystány v zahradách Vyšehradu, a které odkazovaly na staré české pověsti. Poklad, který bystré děti ihned objevily, byl ukryt v temném sále Gorlice. A tak se v jinak němém kamenném podzemním prostoru rozléhaly výkřiky radosti a nadšení ze splnění bojového úkolu.

Jan Prucek
vedoucí českého oddělení