Výzvy a potenciál

Park Lane International School přijímá žáky s různými schopnostmi a mnoha různými nadáními. Našim cílem je zajistit všem studentům stejnou příležitost k co největšímu rozvíjení jejich schopností a dovedností bez ohledu na jejich počáteční úroveň. Škola podporuje celkové rozvíjení postoje žáků k učení stejně jako postoje všech zaměstnanců školy ke schopnostem studentů. Přikláníme se k názoru, že prosté zaškatulkování studenta jako nadaného může být občas kontraproduktivní v celkovém rozvoji daného jedince i jeho spolužáků.
Přestože všichni máme různá nadání a schopnosti, věříme, že nejdůležitější pro naše studenty je co největší rozvíjení jejich potenciálu. Jak napsal Émile Zola, „Umělec není ničím bez nadání, ale nadání není ničím bez práce.“

Děti s vyšším potenciálem se učit jsou definováni jako žáci, kteří mají s jednou nebo více vyvinutými schopnostmi na výrazně vyšší úrovni než jejich věková, nebo mají potenciál tyto schopnosti lépe rozvíjet. To se týká horní úrovně schopností žáků většiny tříd. Termín „vyšší vzdělávací potenciál“ používáme k označení těch žáků, kteří dosahují vynikajících výsledků v jednom nebo více předmětů, jako je angličtina nebo matematika. Toto se také vztahuje na žáky, kteří mohou vynikat v praktických dovednostech, jako je sport, vůdčí schopnosti nebo umění.

Měřítka týkající se zvláštního nadání uplatňujeme na žáky, kteří díky svým rozvinutým schopnostem dosáhli výrazných úspěchů i mimo školu, například ve sportu na krajské, národní nebo mezinárodní úrovni nebo v oblasti hudby na místní, národní či mezinárodní soutěži.

Cíle
Snažíme se nadanějším dětem umožnit plně využít jejich potenciál tím, že:

 • pozorně dbáme na individuální potřeby jednotlivých žáků pomocí zadávání přiměřených úkolů
 • tím, že pečlivě sledujeme pokroky každého dítěte
 • nastavením co nejvyšších očekávání od žáků vzhledem k jejich schopnostem
 • podporujeme děti k samostatnému myšlení, ke kladení otázek a sdílení nápadů


Vytváření výzev a maximální využití potenciálu

Park Lane International School se snaží ve třídách i při dalších školních aktivitách vytvářet prostředí plné výzev, aby se potenciál veškerých studentů co nejvíce rozvíjel. Učitelé by se měli snažit poskytovat studentům výzvy v souvislosti s rozvíjením kritického myšlení.

Učitelům v tomto pomáhá profil IB studenta. Mohou jej použít, aby se ujistili, že jejich výuka poskytuje studentům dostatečné výzvy různými způsoby.

Park Lane podporuje všechny své učitele ke spolupráci s poskytovateli mimoškolních aktivit, např. jako Model United Nations a Duke of Edinburgh, které nabízejí studentům možnosti věnovat se činonostem mimo školu, objevovat nové možnosti a poslupracovat s podobně smýšlejícími studenty z ostatních škol.  Našimi budoucími záměry je navazovat co nejvíce kontaktů s předními světovými univerzitami a pořádat návštěvy našich studentů tajkových univerzit.

Další informace najdete na našich webových stránkách Challenge and Potential!

 

Facebook
G+
Twitter
Gmail
Pinterest

Branch

This value should not be empty.

Starting date

This value should not be empty.

Student

First Name

This value should not be empty.

Last Name

This value should not be empty.

Gender

This value should not be empty.

Address

This value should not be empty.

Nationality

This value should not be empty.

Date of Birth

This value should not be empty.

Birth ID

Passport ID

Health Insurance

 

At School my child will be called

Spoken languages

This value should not be empty.

Health Information

Please specify all health informations or medical conditions (allergies, injuries, illnes etc.) which could be
important to us:

Could not submit the form. Please make sure the form is filed correctly.

Open Day on 18th October

Interview with Jakub S about applying to Oxford University

News, views & events

ico_arrow

Contacts

 
 

Useful links

 • Prague 1
 • Park Lane International School
 • Valdštejnská 151/6a 
 • 118 01 Praha - Malá Strana
 • IČO 284 655 98
 • Prague 6
 • Park Lane International School
 • Norbertov 3
 • 162 00 Praha 6 - Střešovice
 • IČO 284 655 98


 • Prague 5
 • Nessie English Preschool
 • Nad Bertramkou 10
 • 150 00 Praha 5 - Smíchov
 • IČO 275 68 628
ico_search
ico_arrow