O výuce

Program pro nadané děti

Park Lane International School přijímá žáky s různými schopnostmi a mnoha různými nadáními. Našim cílem je zajistit všem studentům stejnou příležitost k co největšímu rozvíjení jejich schopností a dovedností bez ohledu na jejich počáteční úroveň.

Škola podporuje celkové rozvíjení postoje žáků k učení stejně jako postoje všech zaměstnanců školy ke schopnostem studentů. Přikláníme se k názoru, že prosté zaškatulkování studenta jako nadaného může být občas kontraproduktivní v celkovém rozvoji daného jedince i jeho spolužáků.
Přestože všichni máme různá nadání a schopnosti, věříme, že nejdůležitější pro naše studenty je co největší rozvíjení jejich potenciálu.

Jak napsal Émile Zola, „Umělec není ničím bez nadání, ale nadání není ničím bez práce.“

Děti s vyšším potenciálem se učit jsou definováni jako žáci, kteří mají s jednou nebo více vyvinutými schopnostmi na výrazně vyšší úrovni než jejich věková, nebo mají potenciál tyto schopnosti lépe rozvíjet. To se týká horní úrovně schopností žáků většiny tříd. Termín „vyšší vzdělávací potenciál“ používáme k označení těch žáků, kteří dosahují vynikajících výsledků v jednom nebo více předmětů, jako je angličtina nebo matematika. Toto se také vztahuje na žáky, kteří mohou vynikat v praktických dovednostech, jako je sport, vůdčí schopnosti nebo umění.

Měřítka týkající se zvláštního nadání uplatňujeme na žáky, kteří díky svým rozvinutým schopnostem dosáhli výrazných úspěchů i mimo školu, například ve sportu na krajské, národní nebo mezinárodní úrovni nebo v oblasti hudby na místní, národní či mezinárodní soutěži.

Cíle
Snažíme se nadanějším dětem umožnit plně využít jejich potenciál tím, že:

  • pozorně dbáme na individuální potřeby jednotlivých žáků pomocí zadávání přiměřených úkolů
  • tím, že pečlivě sledujeme pokroky každého dítěte
  • nastavením co nejvyšších očekávání od žáků vzhledem k jejich schopnostem
  • podporujeme děti k samostatnému myšlení, ke kladení otázek a sdílení nápadů

Vytváření výzev a maximální využití potenciálu

Park Lane International School se snaží ve třídách i při dalších školních aktivitách vytvářet prostředí plné výzev, aby se potenciál veškerých studentů co nejvíce rozvíjel. Učitelé by se měli snažit poskytovat studentům výzvy v souvislosti s rozvíjením kritického myšlení.

Učitelům v tomto pomáhá profil IB studenta. Mohou jej použít, aby se ujistili, že jejich výuka poskytuje studentům dostatečné výzvy různými způsoby.

Park Lane podporuje všechny své učitele ke spolupráci s poskytovateli mimoškolních aktivit, např. jako Model United NationsDuke of Edinburgh, které nabízejí studentům možnosti věnovat se činonostem mimo školu, objevovat nové možnosti a poslupracovat s podobně smýšlejícími studenty z ostatních škol. Našimi budoucími záměry je navazovat co nejvíce kontaktů s předními světovými univerzitami a pořádat návštěvy našich studentů tajkových univerzit.

Další informace najdete na našich webových stránkách Challenge and Potential!