Naše škola

Inspektorát nezávislých škol – ISI

Zpráva ISI: vynikající hodnocení ve všech kategoriích

Park Lane International School vyniká ve všech aspektech vzdělávání.

1. února 2018 byla Park Lane International School oficiálně schválena žádost o akreditaci programu International Baccalaureate (IB), díky čemuž se úspěšně zařadila mezi školy se statutem IB World School. První studenti programu IB zahájí studium v září.

Jako akreditovaný člen COBIS absolvovala Park Lane v březnu 2018 inspekci BSO (British Schools Overseas), v níž se potvrdilo, že plně vyhovuje novým inspekčním požadavkům. Zpráva z této inspekce popisuje výuku, výsledky a osobní rozvoj žáků Park Lane jako vynikající. Inspekční zpráva rovněž uvádí:

“Žáci této školy mají výborný vztah k učení, který plyne z důsledného přístupu k výuce a z morálky, kterou vedení školy silně podporuje.”

„Propracovaný studijní plán ukazuje na jasný směr výuky a vysoké nároky.“

“Žáci mají na řešení složitých problémů dostatek času, což rozvíjí samostatné myšlení a pomáhá problémům plně porozumět.”

“Míra spolupráce mezi studenty této školy je mimořádná, a to zejména díky pečlivé přípravě hodin, která zahrnuje i vytváření podmínek podporující týmovou práci.”

“Vedení i zaměstnanci školy si zakládají na otevřené a přátelské atmosféře, která vede žáky k toleranci a zvídavosti vůči druhým i okolnímu světu.”

Park Lane International School absolvovala poslední inspekci ISI v březnu 2022. Celou zprávu z inspekce si můžete přečíst zde.