Naše škola

Akreditace, členství a partneři

COUNCIL OF BRITISH INTERNATIONAL SCHOOLS

Park Lane International School je akreditovaným členem Rady britských mezinárodních škol (COBIS). Z tohoto důvodu tedy splňujeme i britské vládní standardy pro britské školy v zahraničí (BSO). Náš akreditovaný statut byl opakovaně potvrzen Radou COBIS v návaznosti na vysoce úspěšnou kontrolu Nezávislým školským inspektorátem (ISI), která proběhla v listopadu 2014. Podrobnější informace o Radě britských mezinárodních škol COBIS naleznete na  www.cobis.org.uk.

Celý článek

National Association for Able Children in Education

NACE (National Association for Able Children in Education), je nezávislá nadace založená před více jak 40 lety spolupracuje s členskými školami, vzdělávacími institucemi a dalšími členy na zlepšování nabídky pro zdatnější žáky, a na zlepšování výsledků ve školách obecně. NACE věří, že všechny děti a mladí lidé bez ohledu na jejich původ by měli být uznáváni a mít možnost využít svůj potenciál. Park Lane International School je nyní členem NACE.

Celý článek

Cambridgeské mezinárodní zkoušky (CAIE)

Cambridge Assessment International Education (CAIE), spadající pod Universitu Cambridge, nabízí světově proslulé vzdělávací programy a rozsáhlé spektrum mezinárodních zkoušek uznávaných předními univerzitami po celém světě. Park Lane s radostí oznamuje, že i ona nyní nese označení Cambridge International School, a může tak studentům Year 10 a Year 11 (Key Stage 4) poskytovat široké a pestré kurikulum Cambridge IGCSE.

Podrobnější informace o CIE naleznete na www.cie.org.uk.

Celý článek

The IB Diploma Programme

Park Lane International School byla zařazena mezi školy, které získaly oprávnění nabízet svým studentům program zakončený mezinárodně uznávanou zkouškou IB Diploma Programme. Program IB Diploma (IB DP) je akademicky náročný a vyvážený vzdělávací program se závěrečnými zkouškami, které připravují studenty ve věku 16 až 19 let na úspěšné přijetí na univerzity a na další úspěšný život.

Celý článek

IB

Tím, že se Park Lane International School zařadila mezi IB World Schools, tj. školy, které nabízejí IB DP, se zároveň stává součástí společenství škol fungujícího v celosvětovém měřítku. Jedna z hlavních idejí prostupujících toto společenství je snaha vychovávat ze svých studentů uvědomělé, ale také ohleduplné jedince, kteří budou připraveni vybudovat si svou vlastní úspěšnou budoucnost a kteří budou zároveň přispívat k tomu, aby byl svět kolem nás harmoničtějším a mírumilovnějším místem pro život. Park Lane International School najdete také na webových stránkách IBO.

Celý článek

International Association of Prep Schools

Park Lane je členem Nezávislé asociace přípravných škol (IAPS). Jedná se o britskou asociaci založenou v roce 1892, jejímiž členy je více než 670 předních světových přípravných škol, které poskytují vynikající standardy vzdělávání a péče.

Celý článek

INDEPENDENT SCHOOLS COUNCIL

Park Lane International School is an international member of the Independent Schools Council (ISC). For more information about ISC visit their website www.isc.co.uk.

Celý článek

THE INDEPENDENT SCHOOLS INSPECTORATE

Po úspěšné žádosti o udělení oprávnění IB Diploma Programme se Park Lane International School oficiálně stala IB World School od 1. února 2018 a první skupina studentů programu IB Diploma Programme začla studovat v září téhož roku. Park Lane International School jako akreditovaný člen COBIS prošla v březnu 2018 nejnovější inspekci BSO (British Overseas Schools), čímž dosáhla úplného souladu s novým rámcem inspekcí BSO. V inspekční zprávě je kvalita výuky, úspěchů a osobního rozvoje žáků Park Lane označována za vynikající. Zde si můžete stáhnout celou zprávu ISI.

Celý článek

THE DEPARTMENT FOR EDUCATION

Park Lane International School byla uznána Ministerstvem školství Velké Británie a bylo jí přiděleno jedinečné identifikační číslo v rámci národního referenčního systému škol Edubase, čímž se škole dostalo oficiálního uznání. Toto číslo je 137803-6010. K tomu, aby byla britská škola působící v zahraničí uznána ministerstvem školství, musí mít k dispozici inspekční zprávu, která prokazuje, že její výsledky ve všech sledovaných standardech jsou minimálně uspokojivé. Toto hodnocení odpovídá standardům požadovaným k potvrzení registrace pro školská zařízení v Anglii. Naše škola obdržela hodnocení "vynikající", a to ve všech oblastech, tedy v oblasti výuky, vedení a řízení, podmínek pro studenty a zdraví a bezpečnosti.

Celý článek

Česká školní inspekce

Protokol o kontrole dodržování právních předpisů ze dne 22.5.2015 naleznete zde. For more information about Česká školní inspekce visit  www.csicr.cz/en.

Celý článek

BRITISH CHAMBER OF COMMERCE IN THE CZECH REPUBLIC

Podrobnější informace naleznete na www.britishchamber.cz.

Celý článek

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN THE CZECH REPUBLIC

Podrobnější informace naleznete na www.amcham.cz.

Celý článek

The Duke of Edinburgh’s International Award 

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s International Award) je jedno z nejprestižnějších světových ocenění, které je určeno pro mládež. Udělení ceny je skloubením praktických dovedností a zkušeností, které napomáhají vytvářet zapálené světové občany.Více informací naleznete zde.

Celý článek

Prague English Football School – www.pefs.cz

PEFS dlouhodobě nabízí sportovní kroužky v Park Lane International School. Poskytuje zábavný a aktivní fotbal v angličtině pro rodilé mluvčí i česky hovořící chlapce a dívky ve věku 3-16 let.

Celý článek

MyConcern

MyConcern is a secure and trusted safeguarding software that is used by schools and colleges in the UK and worldwide to record, report and manage the full range of safeguarding, pastoral and wellbeing concerns.  

Celý článek

Tootoot 

Tootoot umožňuje studentům jednoduše nahlásit cokoli od šikany až po problémy s duševním zdravím. Jednoduchá aplikace usnadňuje studentům mluvit a dává jim jistotu, že jejich obavy jsou brány vážně.

Celý článek

Provision Map

Provision Map je komplexní a jednoduchý nástroj jednotné centrální evidence, který škole umožňuje efektivně a účinně mapovat a řídit poskytování intervencí a podpory.

Celý článek

Picture News 

Picture News vytváří materiály především pro základní školy, které pomáhají učitelům rozvíjet konverzaci o aktuálním dění s žáky, kteří se chtějí dozvědět více o kultuře, rozmanitosti a základních britských hodnotách.

Celý článek