Školní komunita

Školní rada

Školní rada dává našim studentům jedinečnou příležitost otevřeně projevit svůj názor na dění ve škole.

Tvoří ji skupina nadšených a zapálených studentů, kteří mají upřímný zájem učinit naši školu ještě lepší. Své spolužáky zde zastupují vždy dva žáci z druhého až šestého ročníku a dva studenti z každého ročníku střední školy. Podávají zde návrhy a nápady, jak školu dále vylepšit a posunout vpřed. Školní rada se pravidelně schází s vyučujícími (zástupci školy), aby s nimi prodiskutovala, co všechno se dá ve škole zlepšit. Stávají se tak vitální součástí našeho plánování, neboť nám přinášejí pohled celé studentské obce.
Školní rada se rovněž plně podílí na akcích určených k získávání finančních prostředků (fundraising) na nejrůznější školní akce a iniciativy a organizuje a provozuje pro ně například stánky na našem Vánočním trhu nebo se podílí na zajišťování podpory pro organizaci Mezinárodního dne. Členové rady přicházejí s cennými nápady a návrhy, které mají zlepšit život celé naší komunity.

Cíle školní rady Park Lane

  • Naslouchat nápadům dalších studentů a přijímat opatření, která jim umožní ještě lepší studium
  • Vytvořit v Park Lane to nejlepší možné studijní prostředí.

Sledujte prosím naše periodikum (Park Lane Press) a budete vždy informováni o tom, s jakými iniciativami školní rada právě přichází.