Přijetí ke studiu

Proces příjímacího řízení

Základní škola

Náš tým vás rád provede všemi fázemi přijímacího řízení.

Přijímací řízení probíhá následovně:

 • Domluvíme se na termínu videohovoru s ředitelem školy a členem týmu přijímacího řízení. Rádi vám také pošleme naše nové video s virtuální prohlídkou školy.
 • Požádáme vás o zaslání posledního vysvědčení vašeho dítěte.
 • Zašleme vám k vyplnění test odpovídající věku vašeho dítěte.
 • Tým pro přijímací řízení vás informuje o výsledku testu.
 • Požádáme vás o podání přihlášky, podepsání smlouvy a zaplacení poplatku za přijímací řízení.

Kontaktujete tým pro přijímací řízení na základní škole:

Alice Ryanová

(Praha 6, děti od 3 do 10 let)
Tel.: +420 733 697 349
Email: aryanova@parklane-is.com

Karolína Linhová
(Praha 5, děti od 2 do 6 let)
Tel.: +420 603 883 355
Email: karolina.linhova@parklane-is.com

ZDE se můžete podívat na virtuální prohlídku našeho kampusu na Praze 6

Testování uchazečů na základní škole

Testování žáků – uchazečů probíhá v ideálním případě během zkušebního dne ve třídě odpovídající věku a stupni vzdělávání žáka.

 • Žáci při zápisu do 1.-6. ročníku absolvují zkušební den ve třídě odpovídající jejich věku.
 • Zkušební den nám umožňuje vyzkoušet si a lépe poznat každého uchazeče, aby následný zápis a nástup do školy proběhl snadno.
 • Uchazeči ve vyšších ročnících píší krátké testy z matematiky, pravopisu, čtení a psaní. Na základě jejich výsledků pak škola rozhoduje, zda uchazeč zvládne výuku na naší škole.
 • O přijetí na základní školu rozhoduje ředitel školy ve spolupráci s třídním učitelem. 

Vstupní poplatek

Přihláška je zpracována teprve po obdržení vstupního poplatku.
Upozorňujeme, že zaplacení vstupního poplatku nezaručuje umístění žadatele ve škole.

Vstupní poplatek: 10 000 Kč
Bankovní účet pro příjemce: Česká spořitelna, a.s: 1002392102 / 2700 (UNICREDIT) nebo platební kartou v kanceláři školy Poznámka: Jméno žáka.

Oznámení o přijetí

Po obdržení výsledků hodnocení, posouzení vysvědčení uchazeče z předchozích škol, vyjádření ředitele školy a po absolvování zkušebního dne škola rozhodne, zda bude uchazeči místo ve škole nabídnuto. Výsledek oznámí rodičům vedoucí kanceláře přijímacího řízení.
O případných individuálních podmínkách kontaktuje rodiče ředitel základní školy s doplňujícím vysvětlením.

Střední škola

 • Domluvíme se na termínu videohovoru s ředitelem školy a členem týmu přijímacího řízení. Rádi vám také pošleme naše nové video s virtuální prohlídkou školy.
 • Požádáme vás o zaslání posledního vysvědčení vašeho dítěte, případně jeho certifikátů či motivačního dopisu.
 • Pošleme vám přístupové údaje k online přijímacímu testu CEM (tzv. CEM selection assessment), který nám pomáhá vybrat ty nejnadanější uchazeče a predikuje studentův akademický potenciál.
 • Propojíme vás s našimi učiteli a studenty, abyste poznali, jak vypadá naše distanční výuka.
 • Zápisová kancelář vám sdělí výsledky testu CEM.
 • Rodiče úspěšných uchazečů požádáme o podání přihlášky, podepsání smlouvy a zaplacení poplatku za přijímací řízení.

Karolína Schreiberová
(žáci od 11 do 18 let)
Tel.: +420 603 489 369
Email: karolina.schreiberova@parklane-is.com

ZDE se můžete podívat na virtuální prohlídku našeho kampusu na Praze 1.

Těší nás, že se zajímáte o Park Lane International School

Testování uchazečů na střední škole

Každý uchazeč o studium na naší škole prochází výběrovým řízením, při kterém se posuzují nejen jeho dovednosti, ale také schopnost úspěšně se začlenit do kolektivu . V tomto ohledu věnujeme zvláštní pozornost nejen studijním výsledkům uchazeče ale i  ale i mimoškolním aktivitám a kázeňským výsledkům.  V potaz bereme také jeho dosavadní zázemí v současné škole uchazeče.

Studenti, kteří se chtějí přihlásit do našeho programu KS3 (7., 8., 9. ročník), KS4 (10., 11. ročník) nebo do programu IB diploma (IBDP), musí absolvovat přijímací zkoušky, které se skládají z online testu a písemného testu z angličtiny. Druhá část našeho přijímacího řízení zahrnuje  také pohovor s ředitelem střední školy.

Naše náročné výběrové řízení zahrnuje:

 • adaptivní vstupní test (online), který nám pomáhá identifikovat ty nejschopnější studenty a poskytuje nám přesné údaje o studijním potenciálu každého studenta. Jedná se o standardizované testy CEM, které jsou mezinárodně uznávané a dohlíží na ně Cambridge University Press and Assessment.
 • Test znalostí angličtiny nám umožňuje porovnat externí uchazeče s našimi současnými studenty a pomůže nám posoudit úroveň znalostí angličtiny a případnou počáteční potřebu podpory u studentů, jejichž úroveň angličtiny nedosahuje očekávání odpovídající věku studenta.
 • Test z češtiny (pouze pro české studenty) nám pomůže porovnat externí kandidáty s našimi současnými studenty a pomůže nám posoudit úroveň češtiny jako měřítko pro další studium. Přijímací zkouška z češtiny se skládá z gramatického a pravopisného testu a z kratší souvislé textové eseje. Očekávaná úroveň znalostí a dovedností je odvozena od odpovídajícího ročníku žáka v českém státním vzdělávacím programu.

Rozhovor s vedoucím přijímacího řízení
Při pohovoru se posuzuje potenciál uchazečů využívat naše přístupy k výuce a učení a úspěšně zvládat společenské a mimoškolní aspekty školního života. Pohovor (s rodiči) trvá přibližně 45 minut.

Dokumenty, které je třeba předložit:

 • Školní vysvědčení / případná osvědčení za poslední dva roky
 • Doporučující dopis od ředitele školy
 • Motivační dopis (pouze uchazeči o IGCSE a IB, tj. studenti 15+).
 • Poplatek za přihlášku

Přihláška nemůže být zpracována, dokud nebude zaplacena.
Upozorňujeme, že zaplacení poplatku za přihlášku nezaručuje místo ve škole.

Poplatek za podání přihlášky: 10 000 Kč
Bankovní účet: Městská banka v Brně, č. ú: 1002392102 / 2700 (UNICREDIT) nebo platební kartou v kanceláři školy Poznámka: Jméno žáka.

Oznámení o přijetí

Po obdržení výsledků hodnocení, školních zpráv, vyjádření ředitele školy. doporučení a po absolvování zkušebního dne škola rozhodne, zda
bude místo uchazeči nabídnuto. Vedoucí přijímacího řízení oznámí výsledek rodičům.

V některých případech napíše ředitel střední školy rodičům samostatný dopis, aby objasnil případné specifické podmínky spojené s nabídkou místa.

Další podrobnosti naleznete zde.