Přijetí ke studiu

Stipendijní program

Park Lane IB Diploma stipendijní program nabízíme studentům středních škol, kteří odpovídají požadavkům pro zařazení do IB Diploma programu. Ten je zahájen ročníkem Year 12 (16-17 let).

  Další informace

   

  • Potenciální kandidáti na stipendium podstoupí všestranně náročné výběrové řízení, které prověří jejich znalosti (angličtina, matematika) a dovednosti (logika, schopnost argumentace). Důležitým aspektem přijímacího procesu je též schopnost uchazeče prokázat, do jaké míry je schopen využít pedagogického přístupu a možností, jež mu Park Lane International School nabízí. Každý uchazeč následně podstoupí pohovor s výběrovou komisí vedenou ředitelem školy. Tato komise zároveň posuzuje a vyhodnocuje studijní výsledky daného uchazeče za poslední dva roky studií.
  • Každý uchazeč aspirující na to stát se součástí programu IB DP musí prokázat, že je připraven dostát vysokým nárokům, které na něj budou v průběhu tohoto programu kladeny.
  • Všichni uchazeči o stipendium musí absolvovat vstupní testy z anglického jazyka, matematiky a studijních předpokladů. Dále musí doložit svá předchozí vysvědčení a předložit motivační dopis.
  • Udělení stipendia bude zváženo v případě, že kandidáti dosáhnou vynikajících výsledků ve vstupních testech. Stejně bude postupováno také u studentů, kteří jsou schopni prokázat úspěch v programu IGCSE, GCSE nebo jejich ekvivalentu v rámci jiného školního systému.

  Pro více informací prosím kontaktujte Karolínu Schreiberovou na
  tel: +420 603 489 369
  karolina.schreiberova@parklane-is.com