IB stipendijní program na Park Lane

Studenti ParkLane při studijní přestávce na terase

Uvažujete o studiu na zahraničních univerzitách?

Chtěli byste pokračovat ve studiu na předních českých vysokých školách? Máme pro Vás řešení.

Pro podrobnější informace kontaktujte Karolínu Schreiberovou na karolina.schreiberova@parklane-is.com nebo na telefonním čísle +420 603 489 369.

Co znamená International Baccalaureate Diploma
Programme (IB DP)?

Parklane International School - studenti IB stipedinjního programu

IB DP je tou nejlepší volbou pro ambiciózní studenty, kteří se zajímají o vzdělání v multikulturním a vícejazyčném prostředí a chtějí dále pokračovat ve studiu na prestižních univerzitách. Do dvouletého programu IB DP vstupují studenti posledních ročníků střední školy. Studenti vybírají šest maturitních předmětů a mimo získávání znalostí se zaměřují také na rozvoj kritického a analytického myšlení, praxi a výzkum. Součástí studijního programu IB DP je i emocionální a etická příprava. Vzdělání doplňují mimoškolní aktivity, studenti se mimo jiné účastní charitativních a veřejně prospěšných akcí, jež sami často plánují a organizují. Na závěr studia musí odevzdat seminární práce za každý předmět k externímu, nezávislému hodnocení a složit mezinárodně uznávané „maturitní“ zkoušky. Více informací o IB DP lze dohledat na www.ibo.org.

Jak se ucházet o IB stipendijní program?

Protože v Park Lane International School věříme v individuální potenciál každého studenta, který dále podporujeme a rozvíjíme, nabízíme každý rok možnost získání stipendia pro tento program. Díky našemu IB stipendijnímu fondu dáváme možnost těm nejlepším studentům, kteří absolvují výběrové řízení, nastartovat svou budoucnost, a přiblížit se tak blíže svým vysněným cílům. Úspěšní uchazeči jsou vybíráni v rámci náročného výběrového řízení testujícího znalost angličtiny a matematiky, jakož i schopnost logického myšlení a argumentace. Pozornost je rovněž věnována tomu, do jaké míry může uchazeč využít svůj potenciál s ohledem na vzdělávací standardy a přístupy uplatňované v Park Lane. Součástí výběrového řízení je rovněž individuální pohovor s ředitelem školy a koordinátorem studijního programu.

Pro podrobnější informace kontaktujte Karolínu Schreiberovou
na karolina.schreiberova@parklane-is.com nebo na telefonním čísle +420 603 489 369.

Parklane International School - studentka IB stipedinjního programu

Žáci využívající IB stipendiní program Park Lane International School

Mariana Ahmadová,
nyní v 1. ročníku UK, 3. lékařská fakulta – studentkou PLIS 2 roky

Scholarship program mi otevřel dveře ke komplexnímu vzdělání, které by pro mě, jakožto běžnou studentku gymnázia v Praze, bylo jinak nedostupné. Na výběrovém řízení jsem také poprvé poznala, jak na Park Lane vypadá vztah student-učitel, který vede a motivuje studenty ke zlepšování svých akademických schopností. V kurikulu samotném je důraz na osvojování soft skills a učitelé na Park Lane tyto osnovy svědomitě a nenuceně přenáší do praxe.

Pavol Jan Popovich
1. ročník na Imperial College London, chemické inženýrství – studentem PLIS 7 let

Na Park Lane jsem na základě své akademické dovednosti získal plné stipendium a nevím, jestli jsem schopný vyjádřit, jak moc mi to pomohlo. Bez tohoto stipendia bych pravděpodobně šel na gymnázium, ale těžko říct, zda bych se bez pomoci, směru a do jisté míry ambice, kterou mi Park Lane v tomto ohledu poskytla, vůbec ucházel o studium na prestižní zahraniční univerzitě. Pro mě moje stipendium není jenom finanční suma, ale hlavně příležitost mít vzdělání a snad i kariéru, která by mi jinak byla upřena.

Pro podrobnější informace kontaktujte Karolínu Schreiberovou na karolina.schreiberova@parklane-is.com nebo na telefonním čísle +420 603 489 369.