O výuce

Tělesná výchova a sport

Tělesná výchova je odborným předmětem vyučovaným v předškolních třídách a na prvním stupni základní školy. Čtyři vyškolení učitelé tělesné výchovy se starají o to, aby všechny děti rozvíjely své pohybové dovednosti a vytvářely si tak celoživotní aktivní návyky a lásku ke sportu.
Jsme přesvědčeni, že děti jsou úspěšnější, když si díky dobře naplánovaným zábavným a poutavým lekcím, hrám a aktivitám, vytvoří pozitivní a vyvážené každodenní návyky.
Podpora tělesného a duševního zdraví, a zdravého soutěžení, pomáhá dětem přijmout sport jako součást jejich školního dne školního týdne a školního roku zde v Park Lane International School.

Sport pro nás všechny:

Všechny děti z mateřské a základní školy mají každý týden dvě hodiny tělesné výchovy v našich školních sportovních zařízeních nebo ve školní hale. Kolektivní sporty, plavání, gymnastika, atletika, tanec, tenis, Core Fitness a Net Games doplňují celoroční studijní program. Děti se mohou na Park Lane International School věnovat sportu každý den v týdnu, a to díky široké nabídce pohybových aktivit v hodinách tělesné výchovy a díky nesčetným sportovním kroužkům, které jsou nabízeny každé odpoledne po vyučování.

  • Děti od 1. do 6. ročníku, se zapojují do soutěží jako je Park Lane Mile Run, Benchball, florbal, přehazovaná, softball a každoroční sportovní den. Oddělení českého jazyka organizuje také návštěvy dopravních hřišt‘.
  • Žáci 7., 8. a 9. ročníku se zapojují do výuky badmintonu, juda, squashe a různých kolektivních sportů. Žáci jsou ve svých ročnících ve skupinách, které se skládají ze tříd složených pouze z chlapců a pouze z dívek, pokud je to možné, což umožňuje uspokojit všechny sportovní potřeby.

Sport pro soutěživého žáka:

Žáci základních škol, kteří se chtějí věnovat více soutěžním sportům, často reprezentují školu v sportovních soutěžích, galavečerech a pohárech. V Park Lane máme týmy, které reprezentují školu v šachu, aerobiku, přetahování lanem, fotbalu, basketbalu, aquatlonu a atletice.

Sport na klubové úrovni:

Jako základní škola podporujeme a pomáháme dětem navštěvovat jejich pravidelné tréninky a soutěže na vyšší klubové úrovni mimo školu. Řada dětí na konci školního dne pokračují v tréninku na nejvyšší úrovni v ledním hokeji, tenise, golfu, motokárách, baseballu a plavání, a účastní se soutěží na národní i mezinárodní úrovni.

Tělesná výchova v IGCSE:

Studenti musí odevzdat praktickou práci, ve které jsou zaznamenány výkony ve 4 kategoriích sportu, a také složit písemnou zkoušku. Naši učitelé tělesné výchovy se snaží zlepšovat učení svých studentů i rozvíjet své vlastní dovednosti.