O výuce

Moderní cizí jazyky

V Park Lane nabízíme žákům v sedmém až devátém ročníku možnost volby studia francouzského, německého či španělského jazyka, a to v rámci programu Key Stage 3. Žáci se učí ve skupinách, které byly sestaveny na základě jejich vstupních jazykových dovedností. Výuka ve skupinách probíhá v úrovních pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé studenty. Francouzštinu a němčinu mohou studenti rovněž studovat jako volitelný předmět v rámci navazujícího programu IGCSE.

Jako součást mimoškolního programu základní školy nabízíme našim žákům počínaje 3. ročníkem též možnost rozšířit jejich jazykové dovednosti účastí v kurzech němčiny, španělštiny a francouzštiny. Naši učitelé moderních cizích jazyků jsou kvalifikováni k výuce jazyků formou široké škály konverzačních a poslechových aktivit, které společně s rozvojem písemných a čtenářských kompetencí studenty motivují a vtahují do výuky.