O výuce

Anglická školka

  • Pre-Nursery: Anglická školka pro děti ve věku 2 až 3 roky
  • Nursery: Anglická školka pro děti ve věku 3 až 4 roky
  • Reception: Anglická školka pro děti ve věku 4 až 5 let

V Park Lane vyučujeme podle britského studijního programu pro předškolní vzdělávání Early Years Foundation Stage, který našim dětem umožňuje učit se hrou, rozvíjet svoji nezávislost a představuje vynikající začátek jejich cesty za vzděláním.

Naši žáčci všechny své školní aktivity a předškolní vzdělávání jednoduše milují, protože jejich kvalifikovaní a zkušení učitelé jim všechny nové poznatky přinášejí tak, aby plně odpovídaly zájmům a potřebám dětí předškolního věku. Tato metoda přináší vynikající výsledky.

Oblasti předškolního vzdělávání v anglické školce

Studijní program předškolního vzdělávání „Early Years Foundation Stage“ v anglické školce Park Lane International School se skládá ze sedmi učebních oblastí a zaměřuje se na každé dítě jako na „jedinečnou osobnost“ – daří se nám úspěšně podporovat osobní růst a vývoj dítěte a rozvoj jeho dovedností ve všech oblastech předškolního vzdělání.

Efektivní komunikace mezi rodiči a učitelem představuje v Park Lane jednu z našich nejdůležitějších priorit. Aktivně rodiče či opatrovníky dětí podporujeme v tom, aby se zapojili do nejrůznějších aspektů života naší školy. Jsme přesvědčeni, že je to ku prospěchu našich žáků, a zároveň nám to umožňuje Vás i Vaši rodinu lépe poznat, což na druhé straně usnadňuje přechod mezi domácím a školním prostředím.

Předškolní vzdělávání - anglická školka v Park Lane