O výuce

Český program

Absolvent českého programu na Park Lane International School má rád český jazyk a chápe, že mu čeština otevírá další dveře do budoucího života. V průběhu moderně pojatého vzdělávání rozvíjí svůj pozitivní vztah k české zemi, její historii a kultuře. Precizní znalost českého jazyka, dějepisu i zeměpisu je součástí jeho identity, kterou aktivně a s jistotou prezentuje slovem i písmem.

Úspěšný student českého programu si dokáže vybrat knihu, se zaujetím ji přečíst a doporučit ostatním. Zvládne efektivně používat české zdroje informací a o své znalosti a dovednosti se neváhá podělit se svými spolužáky či dalšími členy širší školní komunity.

Vzdělávání v českém programu nechápe absolvent jako temný les plný gramatických a pravopisných pravidel, ale jako proces obohacení sebe sama a svého okolí. Vzdělávání v jazyce rozumí jako nástroji k dosažení vyšších cílů, jako například otevřenou cestu k vyššímu vzdělání v českém jazyce. Nebojí se chyb, ale využívá je k dalšímu rozvíjení sebe sama.

Absolvent českého programu chápe, že se neučí primárně pro rodiče, učitele, známky či univerzitu, ale především pro sebe, svůj rozvoj a je připraven a chce se vzdělávat po celý život.

Program pro české žáky

  • Začíná již ve třídě Reception (děti ve věku 4 – 5 let).
  • Pokrývá povinnou 9-ti letou školní docházku (Y2 až Y10).
  • Žáci české národnosti jsou od třídy Year 2 formálně zaregistrováni v české základní škole, kde průběžně skládají srovnávací zkoušky z předepsaných předmětů. Rodiče mají možnost zvolit pro své dítě českou kmenovou školu dle vlastního výběru.
  • Na prvním stupni se žáci učí český jazyk, prvouku, matematiku a vlastivědu. Na druhém stupni český jazyk, zeměpis a dějepis.
  • V Year 11 mají studenti možnost složit zkoušku IGCSE z českého jazyka.
  • V Year 12 a 13 si v rámci studia IB Diploma Programme mohou zvolit předmět Czech literature.

 

Program pro cizince

  • Začíná již od třídy Reception (děti ve věku 4 – 5 let).
  • Výuka probíhá na prvním stupni dvakrát týdně a na druhém stupni až třikrát týdně.
  • Kromě zvládnutí základů jazyka se zaměřujeme na to, aby žáci získali znalosti o historii, kultuře a důležitých reáliích České republiky.

Pro více informací prosím kontaktujte Jana Čiháka (Secondary) nebo Jana Prucka (Primary)