Školní komunita

Komunikační kanály Park Lane

Primary a Secondary Updates – týdenník pro rodiče a studenty.

Trimestrální tištěný časopis pro členy komunity Park Lane

Parent Portal, online prostředí pro sdílení hlavních informací a dokumentů pro rodiče.

Socální sítě Park Lane