O výuce

O výuce

Park Lane International School vyučuje podle národního studijního programu National Curriculum (NC) of England, který tvoří páteř vzdělávání žáků základní školy. Program NC pokračuje i na střední škole v sedmém až jedenáctém ročníku, kde se souběžně používají i mezinárodní středoškolské studijní programy Cambridge Secondary 1 a 2. Studenti ve věku sedmnácti a osmnácti let (ročníky 12 a 13) se připravují v rámci mezinárodního bakalářského programu International Baccalaurete Diploma Programme.

Curriculum

Cílem naší školy je poskytovat komplexní studijní program a vstřícné vzdělávací prostředí, které v našich žácích vypěstuje uvědomělý, otevřený a podnětný přístup jak k jejich vzdělávání, tak k i k celé školní komunitě.

Předškolní výuka

Studijní program předškolního vzdělávání „Early Years Foundation Stage“ se skládá ze sedmi učebních oblastí a zaměřuje se na každé dítě jako na „jedinečnou osobnost“ – daří se nám úspěšně podporovat osobní růst a vývoj dítěte a rozvoj jeho dovedností ve všech oblastech

Základní škola

Na základní škole se od 1. do 6. ročníku zaměřujeme na duchovní, morální, kulturní, duševní a tělesný rozvoj žáků jak ve škole tak i ve společnosti a připravujeme děti na příležitosti, povinnosti a poznatky v pozdějším životě.

 

 

Střední škola

Na střední škole nabízíme široký a ucelený učební plán, jehož cílem je rozvíjet a podporovat studenty, aby využili svůj potenciál. Od Key stage 3 tvoří základ výuky Národní učební plán pro Anglii a Wales, upravený pro naše podmínky, který je vynikající přípravou na program Cambridge IGCSE na Key stage 4 i na program IB Diploma na Key stage 5.

 

 

IB Diploma Programme

International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) je vyvážený studijní program, jehož závěrečné zkoušky připravují studenty ve věku 16-19 let na úspěšné přijetí na univerzity u nás i v zahraničí. Program podporuje intelektuální, společenskou, emocionální a fyzickou harmonii studentů a připravuje studenty na efektivní spolupodílení se na rychle se rozvíjející a stále globálnější společnosti.