Naše škola

Naši rodiče o Park Lane

„Naše tři dcery postupně nastoupily do Park Lane po jejím otevření v Praze 6 v roce 2009. Ačkoli bylo naší původní prioritou studium angličtiny, brzy převážily jiné faktory, jež na této škole oceňujeme, jako například individuální přístup, otevřené a motivující studijní prostředí a rozmanitost školního společenství. V posledních šesti letech jsem s ohromením sledoval, jak se mé děti mění ve šťastné, po vědomostech prahnoucí a motivované žáky, laskavé osobnosti plné sebedůvěry a jak si budují silná mezinárodní přátelství. Jsou tolerantní, laskavé a zdvořilé. Věřím, že je Park Lane vynikajícím způsobem připraví na jejich další životní cestu. Jakožto rodina jsme všichni hrdí, že jsme se stali součástí komunity Park Lane, a upřímně věříme, že je jedničkou mezi všemi mezinárodními školami v Praze.“

-Tomáš Karakolev

Fantastické umístění školy, skvělí učitelé, malé třídy, viditelný progres a růst dětí v nezávislé osobnosti.

– Pavel Kubička 

V Park Lane máme tři děti. Letos zde jsou již pátým rokem.
Škola je vedena v duchu dialogu, nikoli autokratického monologu: děti cítí, že se mohou vyslovit a jsou podporovány v tom, aby rozvíjely své názory.
Zaměstnanci školy jsou k rodičům velmi vstřícní: snaží se vyslechnout všechny jejich obavy a starosti bez ohledu na to, jak zdánlivě málo významné či neobvyklé jsou.
Naše děti jednoduše školu milují – kvůli učitelům, kamarádům, učení i dalším aktivitám… Dokonce se jim po ní stýská, když jsou na prázdninách.
S dětmi je zacházeno jako s individualitami, které mají specifické potřeby, cíle i touhy, což by jim mělo do budoucna pomoci, ať už je jejich životní pouť zavede kamkoli.

-Masha Ilinčeva and Irenej Illinčev

Vzhledem k tomu, že jsme mezinárodní rodina, která žije a pracuje zde, v srdci Evropy, bylo pro mě i mou ženu nanejvýš důležité, abychom dceři zajistili mezinárodní vzdělání. Při hledání mezinárodní školy jsme se soustředili nejen na to, aby naší dceři poskytovala zřetelně definovanou a naplánovanou dráhu základního i středního vzdělání, ale i pevný výhled do budoucnosti, protože doufáme, že se správnou a profesionální podporou získá příležitost využít možností studia na nejlepších mezinárodních univerzitách a pokračovat úspěšně v dalším životě. My, rodiče, chceme svým dětem zprostředkovat nejlepší možnou zkušenost ze vzdělání, a proto se snažíme najít učitele, kterým jejich budoucnost leží na srdci stejně jako nám. Tento úkol je však často značně náročný.

Pro mě i mého manžela je klíčovou prioritou vysoce kvalitní mezinárodní výuka našich dětí, ale zároveň si ceníme i silných hodnot, jimž škola děti učí. Právě proto jsme zvolili Park Lane – chceme, aby se naše děti staly úspěšnými osobnostmi pohybujícími se v mezinárodním prostředí. A jelikož jsme česká rodina, je pro nás důležitý i vysoce kvalitní český výukový program, který Park Lane poskytuje.

-Ivana Leidlová

Náš syn dnes navštěvuje Park Lane již více než pět let a my jsme velice šťastní, že se nám podařilo takto vynikající školu v Praze nalézt. Je skvělé sledovat jeho akademický i osobnostní růst. Atmosféra ve škole je silně inspirující. Učitelé jsou nejen zkušení profesionálové, ale věnují dětem i skutečnou a upřímnou péči. Od ředitele až po zaměstnance administrativy, každý je připraven vyvinout při své práci mimořádné úsilí. Bez váhání bychom tuto školu velmi doporučili.

-Chládkovi

V současnosti obě naše dcery studují na Park Lane. S radostí sledujeme, že je atmosféra ve škole velmi otevřená a tolerantní. Učitelé respektují osobnosti dětí a neučí je pouze nové znalosti, ale i způsob, jak spolupracovat, jak budovat svou sebeúctu, jak používat kritické myšlení a jak diskutovat na nejrůznější témata s respektem a laskavostí.
Od dětí jsme nikdy neslyšeli, že by se netěšily do školy. Obě jsou dychtivé po nových znalostech a informacích. Rády tráví čas se svými spolužáky a kamarády ze školy. Obě se touží učit, nebojí se klást otázky, a navíc dokáží respektovat různé názory a odlišné kultury.
Velké díky zaměstnancům i vedení školy.

-Alice Molnárová

Nesmírná podpora a neutuchající snaha vynakládat nejvyšší možné úsilí. To jsou základní hodnoty, které si na Park Lane International School ceníme nejvíce. Naše dvě dcery jsou skutečně smutné, když musí zameškat byť jediný školní den. Lepší doporučení snad ani nemůže být.

-Jana a Štěpán Tesařovi

Albert Einstein napsal:
„Fantazie je důležitější než vědění.“
„Budete-li posuzovat rybu podle jejích schopností lézt na stromy, bude žít celý život v domnění, že je hloupá.“
V Pak Lane mohou děti získat britské vzdělaní na nejvyšší mezinárodní urovní a zároveň s rozsáhlým českým programem. Škola učí děti přemýšlet, hledat řešení, spolupracovat a pomáhat si. To budou potřebovat celý život.

-Jan Ascherl