Naše škola

Poslání školy

V Park Lane International School poskytujeme náročný akademický program a takové vzdělávací prostředí, které ve studentech podporuje rozvoj přemýšlivého, zvídavého a nestranného přístupu k vlastnímu vzdělávání, ale i k širší školní komunitě.

Věříme, že každý mladý člověk má právo na šťastný, bezpečný a produktivní život, a podporujeme zásadový, starostlivý a vnímavý přístup pro jeho dosažení.

Uvědomujeme si, že v dnešním, neustále se vyvíjejícím světě jdou mladí lidé vstříc budoucnosti, která je zcela nevyzpytatelná. Věříme, že až naši studenti opustí brány naší školy, setkají se s profesemi, které dnes ještě vůbec neexistují, a s technologiemi, jež dosud nebyly vynalezeny. Pokud tedy mají v tomto světě v následujících desetiletích uspět, prosperovat a přežít, musí být vnitřně nastaveni tak, aby se orientovali v otázkách globálních problémů a dokázali se vnímavě vcítit do jiných kultur.

Cíle a profil našeho studenta

V souladu s profilem IB studenta usilujeme o vytvoření a trvalé udržení takového prostředí, v němž jsou naši studenti:

 • úspěšní ve studiu
 • pilní a zvídaví
 • uctiví a empatičtí
 • ochotní a spolupracující
 • čestní a spolehliví
 • schopní efektivně využívat moderní technologie
 • vnímaví k otázkám a problémům životního prostředí
 • inovativní a zodpovědní občané globalizovaného světa

Naši studenti jsou:

 • uctiví
 • zodpovědní
 • nápadití a důmyslní
 • vytrvalí
 • čelí výzvám