Podrobnější informace naleznete na www.britishchamber.cz.