Jsme hrdí na naši spolupráci s neziskovou organizací Centrum Narovinu, jejímž cílem je přispět ke zlepšení úrovně vzdělávání, zdravotní péče a životních podmínek v Africe.

Přestože Centrum Narovinu v současnosti organizuje několik projektů rozvojové spolupráce, dohodli jsme se, že se zaměříme především na komunitní centrum „Ostrov naděje“ (Island of Hope) na ostrově Rusinga na Viktoriině jezeře. Centrum bylo založeno v roce 2005 a v daném okamžiku jej tvoří domov pro opuštěné děti, mateřská a základní škola, vzdělávací středisko s knihovnou, počítačová místnost s přístupem k internetu, školní jídelna, úpravna vody, sanitární a hygienické zařízení a zdravotnické středisko s laboratoří a osmi lůžky.

Mnohé z dětí, které zdejší školu navštěvují, jsou sirotci pocházející z nejrůznějších částí Keni. Další děti přicházejí z chudobou postižených vesnic v okolní oblasti. Centrum Narovinu zde od roku 2016 plánuje otevřít i střední školu.

Jsme přesvědčeni, že existuje řada možností, jak naši vzájemnou spolupráci rozvíjet. Pracovníci Centra Narovinu docházejí do naší školy, aby se zde setkávali se studenty, zaměstnanci i rodiči a vedli zde orientační workshopy.

Vzhledem k tomu, že jedním z našich cílů je i příprava studentů na život v globalizovaném světě, otevírá se zde široký prostor, ve kterém si mohou rozšířit své obzory formou účasti na rozličných dobročinných aktivitách a zapojením se do společných projektů. Srdečně Vám zveme, abyste navštívili webové stránky Centra Narovinu na: www.centrumnarovinu.cz