Od roku 2014 udržujeme dobré vztahy s nadací Sue Ryder. Naši žáci a jejich rodiny pomáhají podporovat rezidenty v místním domově pro seniory v Praze 4. Vážíme si toho, že již celá řada našich studentů měla příležitost tento domov navštívit, strávit zde čas a z rozhovorů s obyvateli domova získat nové poznatky a zkušenosti.

Každý rok pořádáme akci Shoe Box Appeal. Žáci ze třetího až šestého ročníku (Key Stage 2) napíší v hodinách českého jazyka dopisy, které pak vkládají do krabic od bot a ve kterých obyvatele domova požádají, aby jim vyprávěli o všem, co v životě zažili. Všichni žáci pak krabice před odesláním vyzdobí a naplní nejrůznějšími dobrotami.

Obyvatelé domova i jejich opatrovníci mají z dopisů a dárků upřímnou radost, a našim žákům se tak dostává neocenitelné zkušenosti pramenící z podpory jejich místní komunity.

Kromě toho pořádáme po celý rok řadu dobročinných akcí, které si organizují sami studenti a které se snaží získat pro domov další finanční prostředky.

Podrobnější informace získáte kliknutím na odkaz níže.
Sue Ryder Support us

Jsme našim žákům a jejich rodinám nesmírně zavázáni a vděčni za štědrou podporu, kterou tomuto projektu věnují.