Park Lane je členem Nezávislé asociace přípravných škol (IAPS). Jedná se o britskou asociaci založenou v roce 1892, jejímiž členy je více než 670 předních světových přípravných škol, které poskytují vynikající standardy vzdělávání a péče.