Picture News vytváří materiály především pro základní školy, které pomáhají učitelům rozvíjet konverzaci o aktuálním dění s žáky, kteří se chtějí dozvědět více o kultuře, rozmanitosti a základních britských hodnotách.