PEFS dlouhodobě nabízí sportovní kroužky v Park Lane International School. Poskytuje zábavný a aktivní fotbal v angličtině pro rodilé mluvčí i česky hovořící chlapce a dívky ve věku 3-16 let.