Provision Map je komplexní a jednoduchý nástroj jednotné centrální evidence, který škole umožňuje efektivně a účinně mapovat a řídit poskytování intervencí a podpory.