Park Lane International School byla uznána Ministerstvem školství Velké Británie a bylo jí přiděleno jedinečné identifikační číslo v rámci národního referenčního systému škol Edubase, čímž se škole dostalo oficiálního uznání. Toto číslo je 137803-6010.
K tomu, aby byla britská škola působící v zahraničí uznána ministerstvem školství, musí mít k dispozici inspekční zprávu, která prokazuje, že její výsledky ve všech sledovaných standardech jsou minimálně uspokojivé. Toto hodnocení odpovídá standardům požadovaným k potvrzení registrace pro školská zařízení v Anglii. Naše škola obdržela hodnocení „vynikající“, a to ve všech oblastech, tedy v oblasti výuky, vedení a řízení, podmínek pro studenty a zdraví a bezpečnosti.