Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s International Award) je jedno z nejprestižnějších světových ocenění, které je určeno pro mládež. Udělení ceny je skloubením praktických dovedností a zkušeností, které napomáhají vytvářet zapálené světové občany.Více informací naleznete zde.