Minulé úterý jsme v areálu IB kampusu na Úvoze představili aktivity Sdružení rodičů a zaměstnanců Park Lane (PSA) během Večera vína a sýrů. Diskutovali jsme o mnoha způsobech, jakými můžeme spolupracovat na zlepšení vzdělávacích zkušeností našich studentů a jsme velmi nadšeni z možností, které nás čekají! Rodiče, kteří by se rádi více zapojili do činnosti PSA, nás mohou kontaktovat na adrese psa@parklane-is.com nebo vyplnit tento formulář na Google.
Pokud chcete být informováni o aktivitách PSA, pak informace a aktualizace naleznete na následujících platformách:

na uzavřené skupině PSA na Facebooku
Kalendář PSA na Google

Děkujeme všem, kteří se k nám na akci připojili osobně. Bylo opravdu moc příjemné vidět známé tváře a navázat nové kontakty v rámci naší skvělé školní komunity!