David Vencl je v současnosti vrcholový sportovec, lektor, motivační řečník a pedagog, který patnáct let učil převážně matematiku a tělesnou výchovu na 2. stupni ZŠ a přijede v pátek 19. ledna 2024 od 9.00 do 10.00 hodin do Park Lane na Norbertově přednášet o otužování. Hlavním cílem přednášky s názvem „Cesta ke světovému rekordu“ je motivovat žáky ke cvičení/sportu a ukázat jim, jak najít svou motivaci a stanovit si vhodné cíle. součástí interaktivní přednášky je nejen vyprávění o tom, jak David dosáhl světových rekordů v extrémních sportech, ale také ekologie, aplikovaná matematika, tedy fyzika, fyziologie, anatomie a další.

David vysvětluje: „Doporučuji zaměřit se především na zdraví a motivaci ke zdravému pohybu, otužilost, vztah k přírodě, ekologii a odpovědnost za sebe a své zdraví.“