Ve středu 27. září začala naše poslední dobrodružná cesta v rámci Zlaté ceny vévody z Edinburghu, která nás zavedla do klidné krajiny Nízkých Tater na Slovensku. Součástí naší čtyřdenní pěší výpravy byly tři noci strávené v kempech na různých místech. Po celou dobu výletu jsme si nesli veškeré vybavení a značnou část batohů jsme naplnili zásobami jídla. Měli jsme také na starosti navigaci s mapou a kompasem, vaření a táborová řemesla. Významným úspěchem během naší cesty byl výstup na Homôľku, kde jsme 3. den dosáhli nejvyššího bodu 1660 metrů nad mořem. Zajímavostí bylo, že naši cestu přerušoval zvuk, o kterém jsme se domnívali, že se jedná o vrčení medvědů; naštěstí jsme byli vybaveni medvědími zvonky, které by nás od případného setkání odradily. Všichni studenti prošli. Nesmírný dík patří panu učiteli J. Dunwellovi, paní učitelce I. Szymecké a panu učiteli M. Sandifordovi za jejich dohled a vedení během našeho dobrodružného výstupu.

Renée P
studentka Year 13