Srdečně vás zveme na sérii představení v areálu Norbertova a Valdštejnské, které představí talent, úspěchy a pokroky našich studentů.

Stay and Share
Akce Stay and Share poskytují rodičům cennou příležitost aktivně se zapojit do vzdělávací cesty jejich dítěte. Tato setkání zvou rodiče do prostředí třídy, kde se mohou dozvědět o zajímavých tématech a úkolech, které děti probírají a mít tak přehled o jejich výuce.

Čtvrtek 14. března
Třídy 4J a 4M

Pupil led conference
Tato setkání s rodiči vedená žáky jsou jedinečnou příležitostí, která ukazuje aktivní roli žáků během jejich vzdělávání. Děti během těchto setkání prezentují rodičům své studijní pokroky, úspěchy a osobní růst.

Středa 20. března
Třídy 1T a 1V na Norbertově a Y1 na Nessie
Třídy 2L a 2LC

Čtvrtek 21. března
Y6 na Valdštejnské

Jarní představení
Jarní představení děti nacvičují několik týdnů a předvedou svou kreativitu v hudební, dramatické a taneční oblasti.

Pátek 22. března v sále školy Norbertov
08:45 třída 3N
09:45 třída 3C

Pátek 26. dubna
08:45 třída 5R
09:45 třída 5S