Na Norbertově uspořádali napínavou kódovací soutěž Root Robot, do které pozvali žáky 3., 4. a 5. ročníku. Akce byla plná napětí, protože mladí programátoři předváděli své dovednosti a navigovali roboty Root přes výzvy a bludiště, přičemž soutěžili o body pro jednotlivé domy. Účastníci prokázali kreativitu a schopnost řešit problémy, od základních příkazů až po složité algoritmy. Účastníci se chopili příležitosti zlepšit své programátorské schopnosti a dovednosti v oblasti řešení problémů.

Zvláštní poděkování si zaslouží úžasní referenti pro elektronickou bezpečnost v ročníku 5R – Davidovi G a Wenbo, 5S – Janu L a Naty, 4M – Kiki a Káje, 4J – Elle a Nikovi, 3LC – Oliwii a Vilem a 3N – Muhammadovi! Děkujeme za úžasné vedení a obětavost a skvělou práci na další úspěšné akci!

Konečné bodování domů:
Vzduch (Air): 21
Země (Earth): 22
Oheň (Fire): 20
Voda (Water): 14

Park Lane International School and the E-Safety Officers hosted a thrilling Root Robot coding competition

Všem účastníkům děkujeme a příští rok se opět uvidíme!

Jakub Zalopa
učitel informatiky