Minulou středu někteří studenti ze třídy 7P dokončili bonusovou úlohu z přírodovědy, kde vytvořili modely buňky různými způsoby, např. malováním a pečením. Jejich vědecká díla byla jak detailní, tak lahodná. Navíc se celá třída mohla těšit z upečených dobrot, zatímco se dozvídali mnoho o struktuře buněk. Dobře jste si vybrali tuto nepovinnou úlohu!