Ve snaze posílit základní životní dovednosti našich mladých studentů se studenti Year 7 nedávno zúčastnili základního kurzu první pomoci. Cílem kurzu bylo vybavit je znalostmi a sebedůvěrou, aby dokázali účinně reagovat v drobných nouzových situacích.

Během kurzu se studenti Year 7 naučili klíčové techniky první pomoci při běžných poraněních, jako jsou řezné rány, odřeniny, mírné popáleniny a opařeniny. Tyto dovednosti jsou cenné nejen v každodenním životě, ale mohou také významně změnit situaci v nouzových situacích.

Naučit se vyčistit a zavázat ránu, přiložit vhodný obvaz a poskytnout okamžitou péči v případě drobných popálenin nebo opařenin jsou důležité schopnosti, které lze uplatnit doma, ve škole nebo kdekoli jinde. Znalost toho, jak v těchto situacích reagovat klidně a účinně, může zmírnit bolest a zabránit infekcím.

Dobrá práce studenti !