V pátek 7. června se v prestižním paláci Žofín uskuteční slavnostní maturitní ples našich studentů. Akce začíná přesně v 18:00 a představuje významný milník pro maturitní ročník. Palác Žofín se svou honosnou architekturou a historickým půvabem poskytne pro tuto významnou událost dokonalou kulisu a dodá večeru atmosféru elegance a sofistikovanosti.

K slavnostně oblečeným maturantům se připojí rodina a přátelé, aby společně oslavili jejich úspěchy a rozloučili se se školními léty. Večer bude naplněn procítěnými projevy, bohatou večeří a živou hudbou, což jistě vytvoří během večera nezapomenutelnou atmosféru. Maturitní ples v paláci Žofín bude důstojnou poctou tvrdé práci a obětavosti absolventů.

Velmi se na tuto nezapomenutelnou událost těšíme !

Graduation Ball at Žofín Palace on 7th June 2024